Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Taksim’de işçi sınıfı büyüyen birikimleriyle, çok dilli 1 Mayıs’taydı!

Taksim’de işçi sınıfı büyüyen birikimleriyle, çok dilli 1 Mayıs’taydı!

1 Mayıs 300 binden fazla işçi ve emekçinin katılımıyla kutlandı. Saat 7.30’da ilk hazırlıkların yapılmasıyla birlikte 9.00’dan itibaren başlayan kutlamalarda, Marmara bölgesinin çeşitli illerinden katılımlarla birlikte işçi sınıfı 2011’in kitlesellik rekorunu kırdı.

1 Mayıs’a damgasını vuran, kapitalizme karşı büyüyen toplumsal tepki, neoliberal muhafazakarlığa karşı özgürlük talepleri ve asıl olarak da işçi sınıfının çeşitli bölükleri içerisinde artık sadece mayalanmakla kalmayıp yüzeye vuran örgütlenme ve mücadele birikimleri oldu. Her sektörden sendikalı-sendikasız işçi kitleleri, bu birikimleri geçen yılı sayısal bakımdan aşan bir katılımla gösterdiler.

Aynı zamanda 1 Mayıs, Türk-İş ve Hak-İş‘in Kürt düşmanlığı motivasyonlu 1 Mayıs baltalayıcılığının boşa çıkarıldığı, işçi sınıfının lokomotif bölüklerinden metal işçilerinin Türk Metal sultasına vurduğu darbenin yeni mevzilere doğru genişletilme imkanlarını gösteren devasa bir işçi gösterisi olarak gerçekleşti. Son bir yıldır daha yüksek bir mücadele gündemi haline gelen iş cinayetlerine karşı öfke de 1 Mayıs’ın vurgularından biri oldu.

Sabah saatlerinde işçi ve emekçiler üç kolda bir araya gelmeye başladılar. Taksim Anıtı çevresine “Birlik”, “Mücadele”, “Kardeşlik”, “Eşitlik” ve “Barış” pankartları asıldı. Anıtın önünde asılı devasa “1 Mayıs ’77 suçluları yargılansın!” pankartı işçi sınıfının 35 yıllık mücadele talebini ve kapitalizmden hesap sorma tutkusunu yansıtıyordu. Mitingin siyasal-sınıfsal bakımdan en güçlü ve önemli kolu olan Şişli kolunda, ağırlığını çeşitli fabrikalardan Birleşik-Metal üyesi işçilerinin bulunduğu DİSK korteji ile Türk-İş ağalığına karşı attıkları adımla Sendikal Güç Birliği Platformu‘nda yer alan sendikalı işçiler coşku ve kitlesellikleriyle öne çıktı.

28 Nisan günü iş cinayetlerinde ölen işçileri anma günü için bir araya gelen Davutpaşa ve diğer işçi aileleri, DİSK pankartının arkasında “28 Nisan resmi olarak iş cinayetlerinde ölenleri anma günü olsun” pankartıyla yer aldılar. Katledilen işçi mezarlarının bile bulunamadığı Elbistan enerji işçileri de Enerji Sen kortejinde yürüdü.

Birleşik Metal
, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tek tek fabrikaların kendi pankartlarıyla katıldı. Başta “Sarı sendikayı göndereceğiz” sloganını gür bir şekilde atan Bosch işçileri, Kosova Boru, Yücel Boru, Makina Takım, Sarkuysan, Kromsan Çelik, Penta, Remas, Mert Kuşkan, ABB, Sanel, Güven Elektrik, Balıkçıoğlu, Ejot, Tezmak, Gimsan Madeniyat, Paksan, Anadolu Döküm, AD Demirel, Konvekta Klima, Baysan Trafo Kazanları, Cem Bialetti, Elkim Radyatör, Bekaert, Termo Makina, Erciyes Çelik Boru işçileri alana girerken alkışlarla selamlandılar.

Şişli kolunda solda Halk Cephesi, Kaldıraç, Odak, PDD ve Emek ve Özgürlük Cephesi‘nden oluşan Devrimci 1 Mayıs Platformu yer aldı. Hemen yan taraflarında Cevahir Alışveriş Merkezi önünde bu yıl önceki yıllardan çok daha kitlesel olarak 1 Mayıs’a katılan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları bulunuyordu.

Devrimci Proletarya
‘nın da bulunduğu Şişli sağ kolda ise işçi sendikaları kortejlerinin ardından BDSP, ESP, DHF, Partizan, Alinteri, Çağrı, İMD, anarşistler, çeşitli illerden kendi pankartlarını açan üniversite öğrencileri yer aldı.

Devrimci Proletarya kortejinde “Kahrolsun kapitalist diktatörlük”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği”, “Jin jiyan azadi”, “Parasız eğitim, parasız sağlık”, “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm”, “Sınıfa karşı sınıf, Krize karşı devrim, Kapitalizme karşı sosyalizm”, “Yaşasın sosyalist işçi demokrasisi”, “Yaşasın komünist devrim” sloganları ağırlıklı olarak atıldı.

Devrimci Proletarya korteji “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni/Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği” pankartıyla yürüdü. Ayrıca “Kapitalist düzeniniz sizin olsun, biz Yeni Hayat isteriz” pankartı açıldı.

DP imzalı flamaların yanı sıra kızıl flamalar taşındı. Kortejin sınıfsal bileşimi işçi ve genç işçi öğrenci ağırlıklıydı. Kadın katılımı zengindi.

DP kortejinin sol tarafında yürüyen anarşist gruplardan biri banka camlarını ve kameralarını, ayrıca LCW gibi tekelci marka mağazalarının camlarını kırdı.

Yürüuyüş boyunca ve alana girerken “Yaşasın Komünist Devrim Örgütü”, “Yaşasın KDÖ” sloganların atıldığı duyuldu. KDÖ imzalı yazılamalar bir çok noktaya yapıldı.

Şişli Belediyesi taşeron işçileri özenle hazırlanmış pankart ve flamaları, iş giysileri ile 1 Mayıs’a katıldılar.

Halkevleri ve TKP ağırlıklı Beşiktaş kolu, alanda kürsünün hemen yakınında konumlandı. Bu kortejlerin ana gündemini AKP şahsında odaklanmış olarak “karanlığa karşı mücadele” teması oluşturdu. Beyaz yakalı işçilerin bir bölümü de BİÇDA, Plaza Eylem Platformu, Linux Kullanıcıları Alternatif Bilişim ve Özgür Yazılım kortejleri ile Beşiktaş kolundan alana girdi.

TMMOB, TTB, Yurtdışı Hareketi, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Deri Kundura Tekstil İşçileri de bu kortejde yer aldı.

Mitingin başlamasından önce kürsüde Aslı Öngören ve Levent Üzümcü 1 Mayıs’ın talep ve gündemlerine ilişkin konuşmalar yaptılar. Mustafa Alabora “Taranta Babu”, Rutkay Aziz “Yiyin efendiler yiyin” şiirlerini okudular.

Miting öncesinde tiyatro oyuncularının kürsü konuşmaları, tiyatro sanatçılarının “muhafazakar sanat” ve şehir tiyatrolarının özelleştirileceğinin açıklanması nedeniyle 1 Mayıs’a önceki yılları kat kat aşan bir kitlesellikle katılımı ile birleşti. Tiyatro ve sinema sanatçıları, senaristler, belgesel sinemacılar ayrı ayrı oluşturdukları kortejleri ve “İstanbul Şehir Tiyatroları Seyirci Platformu” gibi yeni oluşan kitle inisiyatifleri ile bu 1 Mayıs’ın dikkat çeken yönlerinden birini oluşturdu. Sanatçı kortejlerinde çok sayıda “Oyuncular da işçidir” dövizi taşındı.

Türkiye’de soykırıma uğratılmış, asimile edilmiş, zorunlu göçe tabi tutulmuş çeşitli ulusal topluluklar ve onların anadilde eğitim talepleri bu yıl 1 Mayıs’a daha geniş ölçüde taşındı. 1 Mayıs pankartlarında Ermenice ve diğer dillerde 1 Mayıs kutlanırken, Ermeniler, Gürcüler, Lazlar, Çerkesler, Hemşinliler gibi ulusal topluluklar da oluşturdukları örgütlülükler ve platformlarla alanda yerlerini aldılar.

Daha önce belirlendiği üzere saat 14.00’te alanın bütününde “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı gür bir şekilde atıldı. Slogan atılırken Şişli kolu sağı ve solu ile alana girmeye devam ediyordu. Şişli kolu alana girişi en son tamamlanan kol oldu.

Miting sendika, kitle ve meslek örgütü yöneticilerinin konuşmaları ile devam etti. Açılış konuşmasını DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu yaptı. Serdaroğlu, konuşmasında 1 Mayıs meydanını farklı ses, renk ve sloganlarla yüzbinlerin doldurduğunu, yüzbinlerin insanca yaşam ve savaşsız bir dünya istediğini söyledi.

Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından 1 Mayıs 1977 katliamında öldürülen işçilerin isimlerinin tek tek okunduğu saygı duruşu izledi. İsimler okunduğunda alanı dolduran kitle “Burda!” diye haykırarak yanıtladı. Saygı duruşundan sonra Ruhi Su Dostlar Korosu sahne aldı.

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici yaptığı konuşmada emperyalist savaşa, ulusal istihdam stratejisi, kadın cinayetleri, kıdem tazminatlarının kaldırılması, kentsel dönüşüm saldırılarına değindi. Ekici konuşmasında iş cinayetlerine, eğitim ve sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesine de yer verdi.

Daha sonra kürsüye çıkan KESK Genel Başkanı Lami Özgen ulusal istihdam stratejisini ve bölgesel asgari ücret uygulamasını protesto etti. Lami Özgen Kürt sorununda müzakerelerin yeniden başlatılması talebini dillendirdi.

Sağlıkta dönüşüm programına ve hekimlere yönelik şiddet dahil büyüyen sonuçlarına karşı hareketin yeni halkalarla genişlediği sağlıkçılar adına TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, iş cinayetlerini, işçi ve emekçilerin hastanelerde mağdur edilmesini protesto eden bir konuşma yaptı.

Türk-İş ağalığına rest çeken Sendikal Güç Birliği Platformu, Türk-İş’in AKP’ye payanda olmasını protesto ederken Kürt sorununda demokratik çözüm talebini dillendirdi.

TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı’nın konuşmasının ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları hep birlikte sloganı attılar.

Direnişçi işçiler bu yıl kürsüyü engelsiz kullandılar. Hey Tekstil, BEDAŞ, Çapa taşeron işçileri, Maltepe Belediyesi işçileri, Tuzla Kampana Deri, Adana’dan gelen Enerji-Sen üyesi enerji işçileri, Samsun Gazi Hastanesi işçileri konuşmaları ile 1 Mayıs alanında sınıfın eylemci bölüklerinin soluğunu alevlendirdiler. İşçiler konuşmalarını kısa, özlü ve vurucu bir tarzda direnişlerini ve taleplerini anlattılar.

1 Mayıs’ta sol adına oluşturulan ortak metni bu yıl Türkçe ve Kürtçe okundu. Metnin okunmasından sonra Grup Yorum, Kardeş Türküler ile Koma Amed sahne aldı. Müzik gruplarının konserinden sonra miting sona erdi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*