Anasayfa » DİRENİŞ ÇADIRI » Mersin limanı eylem alanı

Mersin limanı eylem alanı

Mersin liman işçilerinin 4 Mart günü başlattıkları eylem, işten atılan arkadaşlarının işe dönmeleri ve TİS taleplerinin kabul edilmesi talebi ile devam ediyor.

Liman-İş sendikasında örgütlü 1700 işçi adına 11 Ocak‘ta başlayan TİS görüşmeleri Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş (MIP) patronu ile Liman-İş sendikası arasında sürüyor. Liman-İş sendikasının TİS taleplerini ‘çok ağır’ bulan MIP patronu günlerdir TİS sürecini türlü ayak oyunlarıyla yokuşa sürmeye, zamana yaymaya ve sonuçsuz bırakmaya çalışıyor.

Liman işçilerinin TİS süreci boyunca sürdürdükleri kararlı tutum MIP patronunu TİS sürecini tıkamak ve limandaki eylemi engellemek için türlü yollara başvurmak zorunda bırakıyor. Dışarıdan kaçak işçi getirmek, işçilerin evlerine noter onaylı uyarı yazıları göndermek, sendika temsilcilerinin limana girişlerini engellemek, işçilerin servis haklarını ellerinden almak bunlardan sadece bazıları. Ancak tüm bu ve dahası adımlar liman işçilerinin kararlı tutumu sonucunda anında boşa çıkarılıyor.

Atılan işçiler geri alınsın!

TİS sürecinin başladığı dönemde liman işçileri iş bırakma, iş yavaşlatma gibi çok sayıda eyleme imza attı. MIP buna karşılık elindeki en önemli kozlardan birini oynadı ve dışarıdan kaçak işçi getirme yoluna gitti. 24 Şubat günü, CFS işçileri ATAPOL adlı başka bir şirket yoluyla kaçak işçi çalıştırma girişimini limana getirilen işçilerin limana girişini engelleyerek boşa çıkardı. MIP patronu TİS görüşmelerinin devam ettiği günlerde işçilerin bu tutumunu tehdit olarak algıladı. Bunun üzerine disiplin kurulu süreci işletilmeden ve işçilerin savunmaları dahi alınmadan 16′sı sendika temsilcisi olmak üzere 22 işçi işten atıldı.

O güne kadar TİS talepleri merkezli eylemler gerçekleştiren liman işçileri, böylece taleplerinin başına işten atılan arkadaşlarının işe geri dönmelerini yerleştirmiş oldular. İşçiler TİS görüşmelerinin sürmesinin işten atılan işçilerin işe dönmeleriyle mümkün olacağını söylüyor.

TİS uyuşmazlıkla sonuçlandı

MIP temsilcileri ile Liman-İş yönetici ve işçi temsilcilerinin katıldığı TİS görüşmeleri, sürecin tamamlanmasına 10 gün varken MIP tarafından uyuşmazlık raporu tutularak sonlandırıldı. Arabulucu süreci de böylece başlamış oldu. 28-29 Mart’ta arabulucu ile görüşmeler yapılacak. İşçiler arabulucu görüşmesinde de arkadaşlarının işlerine dönmelerini birinci şart olarak ortaya koyacaklar. Aksi halde hiçbir metne imza atmayacaklarını söylüyorlar.
28-29 Mart tarihi liman eylemi için önemli bir eşik. Çünkü arabulucu süreci ile birlikte direnişin geleceği açısından önemli kararlar alınması gerekiyor. Başta grev kararı olmak üzere, direnişin seyri bu görüşmelerin ardından Liman-İş sendikasının ve işçilerin tutumları üzerinden belirlenecek. Ya MIP’ye gereken ders bir kez daha verilecek ve haklar sonuna kadar savunulacak ya da MIP’ye boyun eğilecek. Üçüncü bir ihtimal yok.

Direniş çadırı kuruldu eylemler sürüyor

Aradan geçen süre içinde işçiler eylemlerini ara vermeksizin sürdürüyor. Her gün her vardiya çıkışında işçiler liman içinden sloganlı yürüyüşler yaparak liman A giriş kapısına gelerek dışarıda bekleyen arkadaşları ile buluşuyorlar. Burada yapılan konuşmalar ile işçiler süreç hakkında bilgilendiriliyor. Liman içerisinden yapılan kitlesel yürüyüşler MIP patronunu tedirgin ederken dışarıda bekleyenlere ve tüm bir liman işçilerine güç vermeye devam ediyor.
Her direnişin vazgeçilmezi çadır, yine Liman A Giriş kapısı önüne kurulmuş durumda. Her ne kadar polis tarafından kaldırılmak istenmiş olsa da işçiler çadırlarına sahip çıkmaya devam ediyorlar. Direnişin onuru olan çadır işten atılan işçileri ve ziyaretçilerini gün boyunca konuk ediyor. Başlangıçta bir tenteden ibaret olan çadır gittikçe büyüyor, güzelleşiyor. Adımını atan herkes için çadır bir direniş okuludur artık.

Saldırılar sürüyor, işten atılan işçi sayısı 30 oldu

Sürecin başından itibaren MIP’nin işçileri yıldırma çabası sürüyor. Limana kaçak işçi sokmayı her fırsatta deneyen patron işçilerin dayanışmasını kırmak için türlü yola başvuruyor. En son adımlardan biri de 8 işçinin daha işten atılması oldu. Böylece işten atılan işçi sayısı 30’u buldu.

Bugüne kadar eylemi kırmak için atılan tüm adımlar işçiler tarafından bir bir bozuldu. Şimdi de işten atma oyunun bozulmasında sıra. İşten atılan işçi sayısının artmaması, işten atılan 30 işçinin kısa zamanda işlerine geri dönmelerinin yolu kararlı eylemlere imza atmaktan geçiyor.

Yaşasın sınıf dayanışması!

Liman işçilerinin eylemi devam ederken sendika, dernek, siyasi partiler ve Mersin Üniversitesi öğrencilerinin çadır ziyaretleri de sürüyor. Direnişteki liman işçilerinin kurum ziyaretleri ve destek arayışları da devam ediyor. Her eylem ve direnişte olduğu gibi liman direnişinin başarılı olmasının temel yolu sınıf dayanışmasının ileri örneklerinin yaratılmasından geçiyor. Bunun bilincinde olan işçiler dayanışma için gelen kişi ve kurumlara karşı misafirperverliklerini konuştururken, eylemin güçlenmesi için arayışlarını da sürdürüyorlar.

Tek yol direniş!

MIP’nin saldırıları karşısında işçiler de tüm yaratıcılıklarını ortaya koyuyorlar. Hazırlanan dövizlerdeki renklilikten, atılan sloganların çeşitliliğine, direniş için yapılan şarkıların her gün limandan yükselmesinden tutun da tüm işçilerin her iki saatte bir düdüklerle limanı inletmesine kadar birliğin, dayanışmanın, kardeşleşmenin ve direnişin en ileri örnekleri hep birlikte yeniden yaratılıyor.

Günler uzadıkça ve MIP’nin saldırıları arttıkça eylem her geçen gün daha zorlu bir sürece doğru ilerliyor. Başta işten atılan işçilerin işe geri dönmeleri ve TİS taleplerinin kazanılmasının yolu, bugüne kadar süren kararlılığın ileri taşınması, grev dahil yaptırım gücüne sahip eylem kararlarının alınmasından geçiyor.

Uzun yıllar süren mücadeleler sonucunda elde edilen mücadele deneyimlerine sahip olan liman işçileri bu son saldırı dalgasını da püskürtme ve kazanımlar elde etme gücüne fazlasıyla sahip. Yüksek bir motivasyon ve kazanma isteği, güven ve tüm engellerin bir bir aşılarak kardeşleşmenin ileri örneklerinin yaratılması ile kazanım hiç de zor olmayacak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*