Anasayfa » BASINDAN » İran işçi örgütlerinin bildirisi

İran işçi örgütlerinin bildirisi

Bağımsız İşçi Örgütlerinin Halkın Sokak Protestoları ile İlgili Bildirisi

Egemenlerin çıkmaza girdiği ve kendi yarattığı bunalımdan çıkış yolu bulamadığı, zulüm ve baskının canlarına tak ettiği kitlelerin artık baskıya boyun eğmediği an altüst edici geniş çaplı toplumsal protestoların zamanı gelmiş demektir. İş bu yüzden baskı, zulüm, pahalılık, yoksulluk ve işsizlikten usanan halk dört günden beri sokakları ele geçirmiş birlikte ve bütünlüklü saflarda mevcut cehennem koşullarının son bulması için taleplerini haykırıyor.

Pahalılık, yoksulluk ve işsizliğe karşı itirazı merkez alan İran emekçi kitlelerinin ülke çapındaki gösteri ve yürüyüşlerinin temelini oluşturan talepler yıllardan beri işçiler, öğretmenler, üniversite öğrencileri, hemşireler ve bütün emekçi kesimler tarafından haykırılmış ancak yönetimdekiler bunları görmezden gelerek toplumsal servetleri yağmalayıp iç etmeyi sürdürmüşlerdir.

Bugün birçok kentin sokaklarında tanık olduğumuz şey, bir yanda en üst siyasi makamların ve yönetimin güç odaklarına bağlı kişi ve kurumların yağmalamaları ve milyarlık yolsuzlukları, öte yanda milyonların yoksulluğu ve yoksunluğu, milyonlarca genç ve işçinin işsizliği, işportacıların dövülmesi ve kulberlerin katli, işçiler ve ücretli emekçilere kat be kat yoksulluk sınırı altındaki ücretlerin dayatılması ve her türden özgürlük ve hak talebine karşı kırbaç, hapis, işkence ve darağacıyla yanıt verilmesine karşı, İran’ın geniş emekçi kitlelerinin birikmiş öfkelerinin patlamasıdır.

Düne kadar her türden işçi ve kitlesel hak arayışını ülke güvenliğine tehdit ilan edip bunlara mahkeme ve hapis cezalarıyla karşılık veren ve şimdi, İran halkının milyonluk öfke fırtınasını ve haklı protestolarını fitne ve fitnecilik diye niteleyenler artık bu ülkede büyük, insancıl dönüşümlerin zamanının gelip çattığını ve hiçbir baskı gücünün biz İran işçileri ve halkının özgürlük ve hak taleplerimize karşı direnemeyeceğini bilmeliler.

Açık olan ve bizim İran emekçi kitleleriyle birlikte haykırdığımız şey yoksulluk ve yoksunluğa karşı biz halkın taleplerinin gerçekleştirilmesidir: Her türden hapis ve baskı yok edilmelidir; bütün siyasal tutsaklar özgür bırakılmalıdır; hangi mevki ve makamda olursa olsun toplumsal servetleri yağmalayanlar, baskı ve zulmün azmettiricileri ve bu emirleri yerine getirenler kovuşturulup yargılanmalıdır; halkın yağmalanmış servetleri mali kurumlara geri verilmelidir; işçilerin, kamu emekçilerin ve özel sektör çalışanlarının asgari ücreti şimdikinin beş katına artırılmalıdır; devlet makamlarının astronomik ücretleri kaldırılmalıdır; bağımsız işçi ve sivil toplum örgütlerinin oluşturulması, kayıtsız, koşulsuz ifade ve basın özgürlüğü ve siyasal partilerin örgütlenme ve faaliyet özgürlüğü tanınıp yürürlüğe girmeli ve güvenceye alınmalıdır; ayrıca İran milyonluk kitlelerin bütün talepleri ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

Halkı yanıltma veya protestoları güçle bastırmak yoluyla işçilerin ve İran emekçi kitlelerinin taleplerinin gerçekleştirilmesinin görmezden gelinmesinin, yönetim kanatları veya geçmişte ya da yakın dönemde yönetimden kovulmuş opozisyonun kitlesel protestolar dalgasına binme çabalarının bir yere varamayacağı apaçıktır. Bu kez biz İran işçileri ve emekçi kitleleri birlik ve dayanışma içinde protestolarımızı sürdürerek kendi yazgımızı kendi ellerimize almaya kararlıyız.

1 Aralık 2018

İmzalayanlar (alfabetik sırayla)

Bağımsız ve Özgür İşçi Örgütlerinin Kuruluşu Takip Komitesi

Elburz Eyaleti Boyacılık İşçileri Sendikası

İran Özgür İşçiler Birliği

İşçi Haklarını Savunma Birliği

Kirmanşah Elektrik ve Metal İşçileri Odası

Kaynak: http://wpiran.org/turkce/?p=583

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*