Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Hastanelerin dernekleri olur da, “Hastane Birlikleri” ve yasası olmaz mı!

Hastanelerin dernekleri olur da, “Hastane Birlikleri” ve yasası olmaz mı!

Akredite Hastaneler Derneği, 2007’de; “akreditasyon” almayı hak etmiş, 11 kapitalist sağlık tekeli tarafından kuruldu.

“Akreditasyon”dan Joint Commission International’a
“Akreditasyon”, onay demek. Belli bir konuda uluslararası düzeyde tanınan standartlara erişmişliğin onaylanması anlamına geliyor. Joint Commission International (JCI), sağlık alanında geliştirilen standartlara göre, sağlık kuruluşlarının bu standartlara erişip erişmediğini denetleyen; eriştiyse onay belgesi veren emperyalist bir komisyon. JCI, sağlık kuruluşlarının “kalitesini”, “Toplam Kalite Yönetimi” ilkelerine göre denetleyip; onaylayıp reddetmeye karar veriyor.

JCI’nin Akreditasyon Standardı’nın; biz buna “Sağlık Standardı” diyebiliriz; son derece ayrıntılı ölçütleri var. “Sağlık Standardı”; içiçe geçen iki yönlü bir standart: Hasta ve organizasyon odaklı. Hasta odaklı olan yönü; hizmete erişim ve hizmetin sürekliliği, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği, hasta ve yakınlarının hakları, enfeksiyonların önlenmesi ve denetiminden oluşuyor. Organizasyon odaklı yönü ise; yönetişim, liderlik ve yönlendirme, tesis yönetimi ve güvenliği, çalışanların niteliği ve eğitimi, iletişim ve bilgi yönetimi, ilaç yönetimi ve kullanımından oluşuyor. Hepsi bir araya gelerek; emperyalist kapitalizm koşullarında; emperyalist sağlık tekellerinin ve onlara bağımlı kapitalist sağlık tekellerinin, sermaye birikimlerini, azami karlılığını ve sömürdükleri artı değeri, yatırdıkları tüm sermaye oranında olağanüstü arttırma ve bundan bireysel sermaye oranında pay alma amacıyla; sağlık hizmetinin kalite standardını oluşturuyorlar. Bu kalite standardına ulaştığı, JCI tarafından onaylanan sağlık kuruluşları; ciddi bir “prestij” kazanmış oluyorlar: Sağlık alanına yatırılan sermayeler arasından öne çıkmış, egemenliğini kurmuş ve kapitalist sağlık pastasından, en büyük payı almaya “hak kazanmış”, oluyorlar.

Bir özet yapalım: Sermaye, işçi sınıfını dünya çapında, çok daha fazla sömürmek ve ezmek için; yeni, üretim, emek organizasyonları geliştiriyor. Bunlardan biri de, Toplam Kalite Yönetimi (bu yazıda, TKY konusuna girmeyeceğiz). Sermaye tarafından zorunlu olarak oluşturulup, işçi sınıfının tüm direnişlerine karşın zorla kurulan TKY; dünya çapında, tüm sermaye ve devletlerine, derhal uygulamaya koymaları için, kah havuçlu, kah sopalı olarak, dayatılıyor. Sermaye tarafından, kalite standardı onaylanan Joint Commission International; sağlık kuruluşlarının, geliştirdiği sağlık kalite standardına erişip erişmediğine bakıp, onaylıyor. JCI tarafından onaylanmış sağlık kuruluşları; dünya çapında en üst düzey sağlık kalite standartına sahip olarak; kapitalist rekabet içinde, diğer sağlık sermayelerin rekabetinden kurtulup, onlar üzerinde de egemenlik kurup; öne ve üste çıkıyorlar.

“Akreditasyon”dan JCI onaylı hastanelere
Türkiye’de, JCI tarafından onaylanmış, 11 kapitalist sağlık tekeli var.
Acıbadem Sağlık Grubu, Alman Hastanesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Bayındır Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Güven Hastanesi, Hisar Incontinental Hastanesi, Intercontinental Hospital, Kent Hastanesi, Memorial Hastanesi, Mesa Hastanesi.
Bu kapitalist sağlık tekellerinin bazıları, emperyalist sağlık tekelleri tarafından alınmış, onlarla kaynaşmış haldeler.

“Akreditasyon”dan, JCI onaylı hastaneler örgütüne
11 emperyalist kapitalist sağlık tekeli, 2007’de, bir araya gelerek, örgütlendi: Akredite Hastaneler Derneği’ni (AHD) kurdu.

AHD’nin kuruluşunda, kurucular; AHD’nin amaç ve hedeflerini bir basın açıklaması ile duyurmuşlardı: Açıklamayı, International Hastanesi Direktörü Meri Bahar yapmıştı: “Türkiye’den birçok hastanın tedavi olmak için ABD ve Avrupa ülkelerine gittiği dönem geride kaldı. Sağlık alanındaki gelişmeler sonrası, ABD ve Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye tedavi olmak için birçok hasta gelmeye başladı… Derneğimizin öncelikli amacı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmek. Kurduğumuz dernek ile; dünya standartlarında sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşları arasında çalışmaları koordine etmeyi, verimliliklerini arttırmayı; hastalar, resmi kurumlar, üniversiteler, meslek odaları ve ilgili vakıflarla, derneklerle daha etkili bir işbirliği oluşturmayı hedefliyoruz… Türkiye’de sağlıkta kalite bilincinin yerleşmesini istiyoruz. Bu konuda, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gideceğiz. Bu alanda, Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışacağız. Sağlık hizmeti sunumuna ilişkin hazırlanacak mevzuata da katkı sağlamak istiyoruz… Türkiye’nin ihracat hamlesine sağlık hizmetleriyle katkıda bulunmak istiyoruz.”

Basın açıklamasının ardından; medyanın sorularını yanıtlayan, Acıbadem Sağlık Grubu YK Başkanı Mehmet Ali Aydınlar; şunları söylemişti: “Derneğimiz, özel hastanelerden oluşuyor. Bazı üyelerimiz, aynı zamanda Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) de üyesi. OSHAD ile aramızda, görüş ayrılığı bulunmuyor.” Kurucular, özel hastanelerin sosyal güvencesi bulunan hastalardan fark almasıyla ilgili eleştirileri hatırlatan gazetecilerin sorularını ise, yanıtsız bırakmışlardı…

“Akreditasyon”dan, 11’in ötesine…
Akredite Hastaneler Derneği’nin bugünkü üyeleri: Acıbadem Sağlık Grubu, Alman Hastanesi, Anadolu Medical Center, Ankara Güven Hastanesi, Bayındır Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Medikal Fakültesi, Dünya Göz Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Yetişkin Hastanesi, Hisar Intercontinental Hastanesi, International Hastanesi, İstanbul Memorial Hastanesi, Kent (İzmir) Hastanesi, Medikal Park Sağlık Grubu hastaneleri, Medline Alarm Sağlık Hizmetleri AŞ, Mesa Hastanesi, Özel Medicana Hastaneleri, Sema Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları, Vehbi Koç Amerikan Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, …

“Akreditasyon”dan, Sağlık Turizmi Konferansı’na
29 Mart 2010’da, ABD Şikago’da; Akredite Hastaneler Derneği’nin toplantısına, THY de katıldı! Bir süre sonra da; Sağlık Turizmi Konferansı’nın ikincisi; yine Şikago’da, THY’nin, AHD’nin ve Orta Batı Amerika Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI-Midwest), tarafından yapıldı!

“Akreditasyon”dan, Sağlık Turizmi Platformu’na
Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında, Sağlık Bakanlığı, TÜRSAB, TÜROFED, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Akredite Hastaneler Derneği tarafından; Türkiye Sağlık Turizmi Platformu kuruldu.

Platformda sağlık turizminin mevcut durumunun belirlenmesi ve geleceğe dönük gelişim stratejisinin oluşturulması planlanıyor. Platformun oluşturulma amacı, “Medikal Turizm”, “Termal Turizm” ve “Spa & Wellness Turizmi” kapsamında hastanelere, termal ve spa tesislerine ve sağlık hizmeti servisi verecek şirketlere yönelik pazarlama ve tanıtım çalışmaları ile Türkiye’de eşzamanlı olarak yapılacak yatırımları kapsıyor. “Ayrıca mevcut durumu değerlendirmek ve geleceğe yönelik çalışmalar yapmak ve yeni politikalar belirlemek üzere, ülkemize bu amaçla gelen turist sayısını ve tesislerin hizmet kalitesini artırmak ve belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmek için kişi, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamayı hedefliyoruz. Oluşturulacak komitelerde ilgili sektör temsilcileri yer alacak.

Yeni sorular var
Yazının başlığındaki soruya dönersek: Olur!
Yeni bir soru sorarsak: Olmazlamak mümkün mü?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*