Anasayfa » GENÇLİK » Hacettepe Üniversitesi’nde YÖK protestosu

Hacettepe Üniversitesi’nde YÖK protestosu

Ankara’da Eğitim Sen 5 No’lu Şube’nin (Üniversiteler Şubesi)çağrısıyla bir araya gelen üniversite bileşenleri YÖK’ü protesto etmek için Hacettepe Üniversitesi’nde bir eylem yaptı. Saat 12.30’da Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen kitle buradan kütüphane önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında “Diplomalı işsiz olmayacağız”, “YÖK, Polis Soruşturmlar bu abluka dağıtılacak”, “Savaşa Değil Eğitime Bütçe”, “Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni” sloganları atıldı.

Kütüphane önünde yapılan açıklamada ise şu noktalara değinildi; “12 Eylül darbesinin ürünü olan ve kurulduğu andan itibaren üniversiteler üzerinde baskı kurumu olarak örgütlenen YÖK, kuruluşunun 32. yılında.

Bütün bu yıllar boyunca üniversitelerde akademik-bilimsel gelişimin önündeki engellerin başında gelen bu kurum, iktidara gelen her parti değiştireceğiz sözü vermesine karşın iktidara geldikten sonra sermayenin çıkarları doğrultusunda kullanılmıştır.Şimdi ise bu kurum yeni yapılacak anayasayla piyasanın yeni koşullarına adapte edilmek istenmektedir.

“Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru” adlı taslakla yeniden yapılandırılmak ve canlandırılmak istenmektedir.

Bu taslakta;

1. Üniversitelerde yapılmakta olan göstermelik seçimleri dahi kaldırmakta, rektör seçimini Üniversite Senatosu’nun da üzerinde yer alan ve atama usulüyle saptanmış 11 kişiden oluşan Üniversite Konseyi’ne bırakmaktadır.
2. Mevcut Anayasada dahi güvence altına alınan ve en temel insan hakkı olan eğitimin kamusal niteliğine aykırı bir şekilde, vakıf üniversitelerine ek olarak özel ve yabancı üniversitelerin kurulmasını öngörmektedir.
3. Üniversitelerin başına TOBB, TÜSİAD, OSB gibi sermayenin temsilcileri getirmektedir.
4. Performans değerlendirme kriterleri, toplam kalite yönetimi (TKY) ve acımasız rekabet mantığıyla üniversitelere güvencesizlik getirmekte ve zaten cılız olan bilimsel özgürlük kavramını ortadan kaldırmaktadır.
5. Mali esneklik adı altında eğitimin kamu kaynakları yoluyla finanse edilmesini ortadan kaldırarak üniversiteleri birer ticari işletmeye dönüştürmektedir.

Özetle bu taslakla YÖK kaldırılmadığı gibi üniversiteler ticarethane, öğrenciler müşteri, akademik ve idari personel ise ücretli köle haline getirilmektedir. Üniversitelerin toplumsal ilerleme ve toplum yararı için çalışan kuruluşlar olması değil, kar amaçlı olarak çalışan, borsaya açılarak ticari faaliyetler gösteren işletmeler olması istenmektedir. Bu şekilde yeni oluşturulacak yerli eğitim tekellerine ve uluslararası eğitim tekellerine yeni karlı pazarlar yaratılacaktır. Öğretim üyelerinden, piyasa koşullarında en iyi kar getirecek metalar üretmesi istenecek, dolayısıyla piyasa koşullarındaki en karlı sektörlerden biri olan savaş sanayi, giderek daha fazla oranda üniversitelerin asli bilgi ve teknoloji üretim alanlarından biri olacaktır. Sermayeye hizmet eden üniversiteler yoluyla daha fazla insanın ölümüne yol açacak teknolojiler geliştirilmesi süreci hızlandırılarak, insanlığın ortak çıkarına ve yararına katkı sunması gereken üniversiteler ve bilim savaşın emrine verilecektir. Dünyada ve ülkemizde savaşın yoğun bir şekilde hissedildiği böyle bir dönemde insanlığa, bilime ve üniversitelere düşen görev savaş sanayinin ve emperyalizmin çıkarlarını korumak değil halklar arası dayanışmayı ve dostluğu geliştirmektir. Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında gerçekleşen katliam ve talanın bölgede çıkarı olan emperyalist-kapitalist sistemin ihtiyaçları çerçevesinde yeniden şekillendirilmesine karşı çıkmaktır.

Bizler, iş güvencesinin olmadığı bir ortamda akademik özgürlükten bahsedilemeyeceğinin, akademik özgürlüğün olmadığı bir yerde ise “üniversiteden” bahsedilemeyeceğinin farkındayız.
Bu gerekçelerle; insanı, akademik özgürlüğü, kamusallığı ve evrenselliği esas alan, demokratik – özgür – “gerçek” üniversiteleri bugünden inşa etmek için, tüm üniversite bileşenlerini Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve üniversite öğrencileriyle birlikte mücadele etmeye, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz.” denilerek açıklama bitirildi.
Daha sonra yapılacak olan eylem programı açıklanarak tüm üniversite bileşenleri eyleme çağrıldı.

Bizler, iş güvencesinin olmadığı bir ortamda akademik özgürlükten bahsedilemeyeceğinin, akademik özgürlüğün olmadığı bir yerde ise “üniversiteden” bahsedilemeyeceğinin farkındayız.
Bu gerekçelerle; insanı, akademik özgürlüğü, kamusallığı ve evrenselliği esas alan, demokratik – özgür – “gerçek” üniversiteleri bugünden inşa etmek için, tüm üniversite bileşenlerini Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve üniversite öğrencileriyle birlikte mücadele etmeye, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz.” denilerek açıklama bitirildi.

Daha sonra yapılacak olan eylem programı açıklanarak tüm üniversite bileşenleri eyleme çağrıldı.

YÖK’e, YÖK düzenine ve yeni yükseköğretim yasa taslağına karşı 3 gün boyunca üniversitelerde eylemdeyiz!
5 Kasım Pazartesi günü 12.30′da ODTÜ’de İdari ve İktisadi Bilmiler Binası önü

6 Kasım Salı günü 15.30′da Cebeci’den Sakarya Cadesi’ne ortak bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Devrimci Proletarya okurlarıda bu eylemde yer alacaklar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*