Anasayfa » DÜNYA » Genetiği çürütülmüş dünya: Tabakta aspirin, anne sütünde tarım kimyasalları

Genetiği çürütülmüş dünya: Tabakta aspirin, anne sütünde tarım kimyasalları

146122_600Endüstriyel tarım alanında küresel tekelci oligarşik sermaye merkezileşmesi ve yoğunlaşması bir üst düzeye çıkıyor. Almanya merkezli küresel kimya ve ilaç tekeli Bayer, ABD merkezli küresel GDO tekeli Monsatto’yu 66 milyar dolara satın aldı. Monsatto küresel tohum üretim ve pazarının yüzde 26’sını, Bayer ise küresel tarım ilaçları üretim ve pazarının yüzde 17’sini elinde tutuyordu.

Dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük küresel tekelci birleşmelerden biri olan bu üst tekelci oligarşik merkezileşmesiyle, Bayern-Monsetto birliğinin küresel endüstriyel tarımın 3’te birine hakim hale geleceği öngörülüyor.

Bu, endüstriyel tarım alanında son 1 yıl içinde gerçekleşen üçüncü büyük üst tekelci birleşme vakası. Daha önce Çin merkezli tarım kimyasalları devi ChemChina İsviçre merkezli tohum/tarım ilacı Syngenta’yı 25 milyar dolara satın almış, yine endüstriyel tarım devleri Dow ve DuPont birleşmişti.

Önceki yıllarda da, bu dev tekellerin her biri, kendi alanlarında krize giren çok sayıda küresel tekeli yutmuştu. Küreselleşen endüstriyel tarım alanında daha önce 30 kadar küresel tekel at oynatırken, tarımsal kriz süreciyle birlikte yalnızca 3 dev küresel tekelin elinde toplanmış oldu.

Bu birleşmelerle, artık üç küresel tekel dünya tarım tohumculuğunun yüzde 60’ını, tarım kimyasallarının ise yüzde 75’ini kontrol edecek. Yani mutlağa yakın bir küresel tekelci oligarşik hakimiyet. Yalnızca 3 tekel, bundan sonra ne ekileceğine, ne yiyebileceğimize ve bunların fiyatlarına hükmedecek.

Tarımda küresel tekelci üst hakimiyet merkezileşmesi ve yoğunlaşması, kapitalist endüstriyel tarım-gıda sektöründe 2006’dan bu yana süregelen krizin bir sonucu. Tarım-gıda alanında düşen karlılık, üst tekelci birleşmelerle, ekoloji, toprak, tarım emekçileri ve insan sağlığı açısından çok daha yıkıcı ve pervasız biçimde, azami karlara çevirmeye çalışıyorlar.

sou_monsantobayer_fb1_1200x630-01_1Kapitalizmin ironisi gereği, bu tarım-gıda krizine yol açan, tarımı baştan aşağıya küreselleştiren, endüstrileştiren, kimyasallaştıran, genetiği değiştirilmiş organizmalara ve tek tip standart ürünlere mecbur kılan, yine bu küresel kapitalist tarım-gıda tekelleriydi. Ve şimdi, bu doğa, toprak, emek ve sağlık katilleri, daha üst küresel tekelci oligarşik kar ve hakimiyet merkezileşmesiyle, yani daha hızlandırılmış bir doğa, toprak, emek ve sağlık yıkıcılığıyla kendi yol açtıkları krizlerini aşmaya çalışacaklar.

Bu birleşmeler, bu dev endüstriyel tarım tekellerinin merkezinde ve tepesinde yer aldığı, hükmettiği ve şekillendirdiği, tarım-gıda üretim ve dağılımının jeo-politik küreselleşmiş sisteminde, dünya çapında küçük tarımsal üreticilerin ve tarım işçilerinin daha büyük yıkımı, küresel gıda üretiminin daha fazla kanserojen, daha pahalı ve daha az besleyici, daha tek tip gıda üretimini, daha fazla toplumsal sağlık çöküntüsünü, daha büyük ekolojik zehirlenmeyi, toprak tahribini, su kıtlığı ve kuraklığını, daha büyük işsizlik, açlık, obezite ve borç ekonomisini dayatıyorlar.

Bir avuç küresel tekel, nerede neyin ne kadar ekileceğine, hangi işlem ve girdilerle nasıl yetiştirileceğine, kimler tarafından ekilebileceğine ve pazarlanacağına, nasıl dağıtılacağına, nasıl fiyatlanacağına, tabağa neyin nasıl hangi fiyattan geleceğine karar verip dizayn ediyorlar.

Dünya çapında GDO ve kimyasal bazlı kapitalist tarıma karşı artan bir muhalefet ve tepki varken, bu küresel tekelci güç ve hakimiyet artırım ve merkezileşmesi, alay edermiş gibi, GDO ve zehirli kimyasalların tarımda küresel olarak mutlak hakimiyetini dayatıyor. Bayern-Monsetto birleşmesi, ABD ile AB arasında küresel mali oligarşik entegrasyonun yeni düzlemi olan TTİP anlaşmasında başlıca ihtilaf konusu olan GDO meselesinin de küresel tekeller arasında nasıl hallediliverdiğini gösteriyor!

Bir yanda evrensel emek, emeğin ve doğanın evrenselleşen üretici güçleri, diğer yanda azalan sayıda elde merkezileşen ve yoğunlaşan, dev çaplı sömürücüleri, asalakları, zehirleyicileri olarak daha üst küresel mali oligarşik azami kar ve azami egemenlik birikimi…

Emeği ve doğayı sömürmeyi ve onlar üzerindeki tahakkümü son sınırına kadar genişletmek ve derinleştirmek ve katıksız bir mali-teknolojik-siyasi küresel haydutluk sistemi haline getirmek için sermayeyi ve iktidarı azalan sayıda daha üst bir küresel mali oligarşinin elinde toplamak, küresel mali oligarşik kapitalizmin son sözüdür. Yeni ve daha gelişkin bir temelden tarih sahnesinde kendisini varedebilmek için proletaryanın ilk sözü de, onu yıkmak olabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*