Devrimci Proletarya olarak ; CGT¨¨ nin örgütlü olduğu ve 1200 işçinin çalıştığı ‘metallorgie -LOHR intustiri’de , sendika temsilcisi Rıza Doğan ile yaptığımız röportajı paylaşıyoruz.

DP : 9 Mart’ta Fransa genelinde genel grev var, grevin nedenini bize açıklar mısınız?

R.Doğan : Bu soruya cevap vermeden önce sermayenin bundan önceki saldırısına değinmek istiyorum :Biliyorsunuz 2015 yılında Fransa’da , ekonomi bakanının adı verilen « Macron yasası » çok tartışıldı . Başta CGT (Confederation Generale du Travail) olmak üzere bir çok sendika bu yasanın geçmemesi için kitlesel eylemler,protesto yürüyüşleri düzenlemişti .

Bazı sektörlerde pazar günlerinin de iş günü olmasını ve işverenlerin lehine olabilecek bazı yeni uygulamaları ön gören bu yasa bazı rötuşlardan sonra merkez sağ partinin de desteğini alarak parlementodan geçirildi ve şu anda senetoda.Büyük olasılıkla bu yasayı Senetoda da liberal sağ ile sosyal liberallerin yine ortak hareketiyle yürürlüğe koyacaklar. Hükümet bu kez bu yılın başında ,İş kanununda reforme niteliğinde yeni bir İş kanun teklifi hazırladığını duyurdu. Sermayenin,İşçi sınıfı ve emekçilere yönelik bu ikinci saldırı daha öncekinden daha kapsamlı,19. Yüzyıla yani « vahşi kapitalizm »dönemine bir dönüş anlamına geliyor.

DP : Kimler karar aldı, nasıl bir katılım bekliyorsunuz?

R. Doğan : 3 Mart’da tüm sendikaların katıldığı» bir toplantı yapıldı.Hükümetin yapmak istediği yeni hak gaspları ve onun yasal dayanağı olacak yeni « iş kanunu » projesine karşı tutum ve eylemlilik tartışıldı. Ne yazık ki sendikal cephede var olan bölünmüşlük burda da yaşandı.CFDT ve CFTC yasaya karşı eylem yerine dialog ,yasayı tümden red yerine bazı madelerinin değiştirilmesini isterken; CGT,FO (Force Ouvriere-İşçi Gücü) başta olmak üzere içinde öğrenci sendikalarının da  olduğu 7 sendika yasanın tamamının reddini isteyerek ilk etap da 9 ve 31 Mart’ı genel grev ve genel direniş günü ilan etti.

CFDT (Confederation Française Democratigue du Travail) ve CFTC (Confederation Française des Travailleurs Chretiens) nin tavrı çok da şaşırtıcı olmadı.CFTC tahrisel olarak 1920 lerde sermayenin CGT ye altarnatif olarak kurduttugu tipik bir sarı sendika .Adının Hıristiyan işçileri konfederasyonu olması bile bu sendikanın eğlimini bilmek için yeterli .Fransa’da CGT den sonra ikinci büyük sendika olan CFDT’in tutumu pek şaşırtıcı değil çünkü « SP » ye yakınlığı ile bilinen bu sendika bu güne kadar Hükümet’e yönelik hiç bir eylem çağrısı olmadı veya eylem çagrılarına katılmadı .Buna rağmen tabanının önemli bir kısmının diğer sendikaların çağrısına destek vereceğini umuyorum..

DP : Çıkacak yasalar ne getiriyor ya da neleri götürüyor?

R.Doğan : Hükümetin bu yasa teklifi ,işçi sınıfı ve emekçiler için;20. yüzyılda ki kazanımların bir çırpıda yok edilmesi anlamına geliyor.Bunların enbaşında da bu yasa ile patronlara tanınan işten çıkarmaların kolaylaştırılması,çalışma süresinin uzatılması,bazı ekonomik kazanımların gasp edilmesi var. Örneğin;Patron , fabrika finasman ve iş sıkıntısı yaşıyorsa ,toplu işten çıkarma planı yapabiliyor ve bu planın kanun kriterlerine uygun olup olmadığı sendikaların istemi ile bağımsız iş yargıçları tarafından denetleniyor.

Bu yasa ile bu zorunluluk kalkıyor patron mali ve iş sıkıntısı olmadan da isterse toplu işten çıkarmalar yapabilecek.Ayrıca mevcut yasaya göre bir işçi işten çıkarıldığı zaman patron ona 24 aya kadar tazminat ödemek zorunda bu yasa ile üst tavan 15 ay olarak sınırlandırılıyor.Yine ,35 saat haftalık çalışma süresi bu yasa ile, patronun sendika temsilcileriyle anlaşarak, 44 veya 46 saat’e kadar çıkarabilecek.Yeni yasa ile çocuk doğumlarında ve yakınlarının ölümlerinde aldıkları izinler kaldırılıyor.Ayrıca öğrenme amaçlı iş yerlerinde staj gören gençler günde 10 s ,haftada 40 saat çalışabilecek.

DP : Bu grev öncesi ne tür hazırlıklar yapıldı ?

R.Doğan : Grev hazırlıkları ülke düzeyinde ,büyük kentlerde toplantı ve yürüyüşlerle olacak.Herkes kendi bölgesinde güçlü katılım için kitleleri bilgilendirmeye çalışıyor.Biz de fabrikada bildiri dağıtıp içerideki ilan panolarına günün nedenini ve onemini belirten afişleri astık.Kamo sektörlerinde çalışanlar nispeten özel sektöre göre daha güçlü katılım sağlıyor.Zaten sendikalaşma oranı kamo sektöründe 15% iken bu oran özel sektörde 5% lerde.Devlet demir yolları işçileri ,havayollarında işi durdurma oldukça etkili oluyor.Öğrenci sendikalarında bu eylemlilik sürecinde işçillerle iyi bir dayanışma örneği göstereceğini düşünüyorum.Su an gelişmelerin nasıl olacağını kestirmek zor tabi bu birazda hükümetin bu eylemlilik karşında izleyeceği tutuma bağlı .Yapılan araştırmalara göre çalışanların 70% i bu yasanın çıkarılmasına karşı.Bu durumda yeniden 19 yüzyıl koşullarına dönülmesine izin vermeyecektir.

DP : Sistem bu yasalarla neyi amaçlıyor?

R.Doğan : Kapitalist emperyalist sistem 2008 den bu yana yaşadığı krizin faturasını emekçilere ödetmeye devam ediyor.;Toplu işten çıkarma,ücretlerin dondurulması gibi normal dönemde yapmakta zorlandığı uygulamaları,kriz döneminde rahatlıkla yapabildi.Şimdi bu ayrıcalıklarını yeni bir iş kanunu ile kalıcılaştırmak istiyor.Mevcut « sosyal liberal » hükümetle bu reformları daha rahat geçirebileceklerini düşünüyorlar.Onların hesap edemedikleri geniş emekçi kitlelerin tepkisi,bugün için çok belirgin olarak ortaya çıkmamış olsa da emekçilerin sisteme karşı öfkesi dipten gelen bir dalga gibi.! Sendikaların ve gerçek solun bu öfkeyi örgütleyecek güçte ve siyasi ve ideolojik bir donanıma sahip olmaması sınıf mücadelesinin en büyük handikapı .Ama bunun için karamsar olmamak da gerekiyor ,sonuçta sınıf mücadelesi varsa onun büyüyüp güçlenmesi ve amacına ulaşmasının da şartları her zaman vardır.Yeterki biz bu bilinç ve iradeyle mücadelemizi sürdürelim.
RIZA DOĞAN
‘metallorgie -LOHR intustiri’ CGT temsilcisi