Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Emeğin korunması mücadelesi

Emeğin korunması mücadelesi

Emeğin korunması mücadelesi, işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarına karşı özsavunma eylemidir. Bununla birlikte emeğin korunması mücadelesi, işçi sınıfının nihai kurtuluşuna, sömürülmekten, ücretli emek ve işgücü olmaktan kurtulmasına, çalışma köleliliğinin bütünüyle ortadan kaldırılmasına bağlanan ve bunu içerimine alarak sınıfa karşı sınıf, kapitalizme karşı komünizm ekseninden yürütülen bir mücadele olmalıdır. Çıkışını komünizmden alan sosyalist devrimci proletarya ekseninden yürütülen emeğin korunması mücadelesi anlayışımızın, tüm küçük burjuva ezilenci, güvencesizliği temel alan, bulanık toplumsal hareketçi, halkın hakçısı anlayışlarıyla temel ayrımları şunlardır:

1- Emeğin korunması mücadelesi, sosyalist devrimci proletarya önderliğinde yürütülür.

2- Kapitalizmin geldiği gelişme ve çürüme düzeyinden geriye doğru ya da mevcut durumu korumak için değil, ileriye, kitleleri kapitalizmi yıkmaya yaklaştırmaya doğru yürütülür. Emeğin korunması emeğin gelişen ve çürüyen kapitalizmden korunmasıdır ve ileri birleşik toplumsal emeğin bağdaşmaz hale geldiği sermaye egemenliğine saldırısı ile mümkündür. Tüm bu taleplerde toplumsal emek üretkenliğinin bugünkü (bilimsel, teknolojik, organizasyonal…) gelişme düzeyinde, bu sorunların hızla çözülmesinin, bu taleplerin hızla gerçekleştirilmesinin olanaklı ve kaçınılmaz olduğunu, bunu engelleyen ve derinleştirenin ise bunları doğrudan sermaye düzeni olduğu bir ajitasyon-propaganda refleksi haline getirilmelidir: Proletarya sosyalizminin güncellenmesi ve gündemleştirilmesi, bu dinamiklerin içinden yürütülmelidir.

3- Protest tarzdan çıkılmalıdır. Emeğin korunması mücadelesi, işçi sınıfının özsavaşımı, özgüveni, öz onuru, öz örgütlenmesinin, öz inisiyatifinin geliştirilmesi mücadelesidir. İşçi sınıfı adına, işçi sınıfı için değil, işçi sınıfının mücadelesidir. İlgili kurumların kapısına dayanılması, işgaller, yolların ve ana artellerin kesilmesi, fiili durum yaratma eylemleri… Katil sermaye! Emeği katledenlere, tahrip edenlere, çürütenlere karşı emeğin yumruğu! Emeğin yumruğu, işçi sınıfının militan mücadele biçimlerinin basitten karmaşığa geliştirilmesi, emeğin korunması mücadelesinin olmazsa olmaz, en temel halkalarından biridir.

4- Tekelci kapitalistlerin sektörler, bölgeler, ülke ve dünya çapında emekgücü fiyatlarını bastırmak, tarihsel mücadele kazanımları ve sosyal haklardan kalanları da gaspetmek, işçileri çıplak işgücüne indirgemek ve birbiriyle en diptekine doğru ölümcül rekabete indirgemek politikalarına, işçi sınıfını parçalayıcı üretim ve emek organizasyonlarına, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine, biri ötekini büyüten rekabet, işsizlik ve aşırı çalışmaya karşı köktenci bir mücadele yürütülmelidir. İşçi sınıfı içinde rekabetin önlenerek, kolektif işçi bilincinin, sınıfın örgütlenmesi ve birliğinin daha yüksek biçimlerini, sınıfsal paylaşım, dayanışma ve birleşik mücadele kültürü, burjuva ideo-kültürüne ve önyargılarına karşı proleter sınıf ideolojisi, onuru ve kültürü geliştirilmelidir.

5- Emeğin korunması mücadelesini yürütürken, kesinlikle bugünkü biçimiyle emeği ve çalışmayı fetişleştirmeyeceğiz. Biz emeğin kapitalist özel mülkiyet ve sermayeye bağlı olmaktan, ücretli emek olmaktan, meta üretir olmaktan, bilinen nesneleştirici biçimiyle çalışmadan, belirli bir işe, bir mekana ve zamana bağlı olmaktan kurtularak özgürleşmesini, kendini ve toplumu gerçekleştirme ve geliştirme etkinliğine dönüşmesini savunuyoruz. Bugün emeğin korunması mücadelesini yürütürken, emeğin korunması sorununun, nihai olarak ancak “kaldırılmasıyla”, yani üretimin asli taşıyıcısı, hamalı ve temeli olmaktan çıkması, kolektif sahibi, tasarımcısı ve yöneticisi haline gelmesiyle mümkün olduğunu vurgulayacağız.

6- Emeğin değersizleşmesi, işsizlik, mali sermaye ve meta egemenlik ilişkileri ile birlikte boyutlanan çürüme ve asalaklaşmanın toplumsallaşmasına karşı mücadele de emeğin korunması mücadelesinin doğrudan kapsamındandır.

Komünist Devrim Örgütü Mücadele Platformu‘ndan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*