Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Demiryolcularda ücret eşitsizliği giderilmeli

Demiryolcularda ücret eşitsizliği giderilmeli

BTS İstanbul 1 no.lu şubenin gerçekleştirdiği “Demiryolcuların Mağduriyeti Sürüyor, Adaletsizliği Fiili Meşru Mücadelemizle Durduracağız!” başlıklı bir basın açıklamasıyla, TCDD‘ye bağlı çalışan işçiler arasındaki ücret farklılıkları ve adaletsizliklerinin giderilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Yüksek Planlama Kurulunun 28.07.2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ gereğince verilen kısmi yetki kapsamında TCDD Yönetim Kurulunun aldığı kararla TCDD personelinin bir kısmının ücretlerinde kısmi iyileştirmeler yapılmış, yine aynı tebliğ gereğince bazı unvanlarda da ek ödeme oranları artırılmıştı. Ancak yapılan bu iyileştirmeler tüm personeli kapsamamıştı.

Bu süreçte demiryolcular tepkilerini ortaya koymuş, alınan kararlarla bir dizi eylem ve etkinlik planlanarak hayata geçirilmişti.

En son 12 bin demiryolcuya iyileştirme yapılmış, 1 Ocak 2010 tarihinde geçerli olan bu iyileştirme 12 aylık farkla birlikte 15 Aralık 2010 maaşıyla çalışanlara ödenmişti. Ancak aralarında Tren Teşkil Memuru (TTM), Hareket Memuru, Uzman, Yol Bekçisi ve Bilgi İşlem, kondüktör, depoşefi, gişe memuru çalışanlarının olduğu yaklaşık 4000 personel bu uygulamadan faydalanamamış ya da yok denecek derecede az yararlanmıştı.

Bu süreçte Demiryolcuların ek ödeme ve skaladan kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi için BTS tarafından bugüne kadar Ulaştırma Bakanlığından YPK’ya, Hazine Müsteşarlığından DPB’na kadar pek çok kuruma yapılan başvurular ve görüşmelerde yaşanan adaletsizliğin ve mağduriyetin giderilmesi talep edilmesine rağmen bugüne kadar ciddi bir sonuç alınamadı.

BTS İstanbul 1 no.lu şube yaptığı açıklamada aşağıdaki talepleri öne sürdü:

– Yapılan iyileştirmenin sınırlı olması nedeniyle demiryolcuların mağduriyetinin giderilmesi için genel bir yetki TCDD Yönetim Kuruluna verilmelidir.

– TCDD, faal personel olarak nitelenen ve 24 saat hizmet üreten unvanlardan Tren Teşkil Memuru ve Hareket Memurlarının grup değişimi ve ücret iyileştirmeleri için istediği yetkiyi takip etmeli ve sonuçlandırmalıdır.

– Tarafımızca tespit edilip ücretleri daha yukarıya çekilebilecek olan (kondüktör, gişe memuru, depo şefi tekniker) unvanların taban ücretleri yükseltilmelidir.

– Yol Çavuşu, Tarım Çavuşu ve Tesisler Çavuşu unvanlarındaki personelin alabileceği en yüksek ücret taleplerinin karşılanması yönünde ivedi adımlar atılmalıdır.

– TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli unvanlardaki personele vaat edilen, ancak halen bugüne kadar verilmeyen unvanlar verilmelidir.

– Çalışanlarımızı mağdur eden uygulamalara bir an önce son vermeye ve çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Bugüne kadar her türlü yasal yolla yaşanan sorunları ve bunların çözümlenmesi yönünde taleplerini iletmesine rağmen bu sorunlara çözüm bulunmadığını gören Sendikamız; öncelikle bir yandan TCDD Yönetim Kurulu’nun ücretlerin düzenlenmesiyle ilgili kararının ilgili kısımlarının iptali için Danıştay’da dava açacakken, diğer yandan üretimden gelen gücünü kullanmak üzere fiili meşru mücadelesini yaşanan adaletsizliğin ve mağduriyetin giderildiği bir düzenleme yapılıncaya kadar büyüterek sürdürecektir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*