Anasayfa » YENİ YAŞAM (sayfa 7)

YENİ YAŞAM

Sosyalistler ve din

“İşçilerin ekonomik bakımdan ezilmesi, kaçınılmaz olarak her tür politik ezilmeyi ve toplumsal aşağılanmayı, kitlelerin ruhi ve manevi hayatının kabalaşmasını ve kararmasını davet eder ve doğurur. İşçiler, ekonomik kurtuluşları uğruna mücadele etmek için düşük ya da yüksek düzeyde bir politik özgürlük elde edebilirler, ama ne kadar özgürlük olursa olsun, bu, onları sermayenin iktidarı yıkılana kadar, yoksulluktan, işsizlikten, ezilmeden kurtaramaz. Din her ...

Devamını Oku »

Köktenci bir antikapitalizmin zemini oluşuyor ama…

Binlerce kişi, işini, sınavını bırakıp ya da boykot edip Soma’ya gitti. Madencileri kurtarma, acılarını paylaşma, dayanışma için seferber oldu. Bıraksalar bir çoğu gözünü kırpmadan ölüm ocaklarına inecekti. Öğrenciler, hastalık saçan madenci tuvaletlerini temizledi, madenci köylerinde yarım kalmış ya da ağır aksak para oldukça yapılan ev inşaatlarında karşılıksız çalıştı, işçilerin cenaze organizasyonundan her türlü ihtiyacına kadar koşturdu. İTÜ işgali ve çevresinde ...

Devamını Oku »

Düşlerimiz kadar güzel olacak Sosyalizm

Güneş, kara gebe olan bulutların arkasında, bir göz kırpmalık yer bulmasından utanmıyordu artık. Eh, tembellik hakkını kullandığı böyle bir kış ikindisinde, bu utanmazlığını hiç bir insanın, sırf yoksul olduğu için üşümeyeceğini bilmesinden alıyordu. Gene de bu kış ikindisi, güneşin ısıtamadığı yeryüzünde, utanan biri vardı. Ahmet, ne kendisine böcek gibi davranan patrona bir çift laf edememenin, ne de maaşın alınamadığı bir ...

Devamını Oku »

Turnikesiz yaşam, özgür bir dünya! – 3

Küresel tekelci neoliberal üretim ve dolaşım organizasyonu, ulaşımın genel sermaye birikimi içindeki önemini artırdı. Dahası ulaşımı dev çaplı bir azami kar alanı haline getirdi. Buna karşılık, ulaşımın işçilerin ve kent yoksullarının ağırlaşan çalışma, yaşam ve yönetilme koşullarının da ayrılmaz ve daha bir göze batan bileşeni haline gelmesine yol açtı. Ulaşım ihtiyacı, günde binilen ortalama taşıt sayısı, yolda geçirilen zaman, ulaşıma ...

Devamını Oku »

Turnikesiz yaşam, özgür bir dünya! -2

Hükümet partisi, yerel seçim kampanyasını İstanbul ve bir dizi büyük şehirde ulaşım sistemleri yatırım ve gelişmesi üzerinden başlattı. AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, günlerdir büyük gazetelere tam sayfa “Her yerde metro, her yere metro” ilanları veriyor. AKP’nin geniş kitleler üzerinde yarattığı etkinin öne çıkan halkalarından ikisi sağlık ve enerjiyse, diğeri de ulaşım sistemleridir. Bu yüzden bu tür burjuva popülist damardan ...

Devamını Oku »

Turnikesiz yaşam, özgür bir dünya!

AKP Hükümeti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 2004′te 45 kilometre olan metro hattını, 10 yılda 140 kilometreye çıkarmakla böbürleniyor. Bunu başlıca yerel seçim malzemesi olarak pazarlamaya çalışıyor. Hükümet ve Belediye’nin söylemediği, raylı sistemler kağnı hızıyla ilerlerken aynı sürede otoyollara kat kat daha büyük yatırımların yapılmış olmasıdır. İBB’nin 2006′da başlattığı “tünel otoyolları projesi”nin (İstanbul’un tüm tepelerini delerek içlerinden otoyol geçirme) toplam ...

Devamını Oku »

Kitlelerin öz savaşım organları ve forumlar

Haziran Direnişi ortaya 3 tür kitlesel örgütlenme biçimi çıkardı. 1- İstanbul’da Taksim Dayanışması, Ankara’da Emek ve Demokrasi Güçleri gibi geleneksel, düzen içi, bürokratik-reformist parti, sendika ve kurumların ağırlıkta olduğu platformlar. 2- Kitle forumları. 3- Çarşı, Müşterekler gibi direniş sırasında hızla genişleyen ya da yenileri ortaya çıkan amorf toplumsal aidiyet, dayanışma ve inisiyatif platformları. Bu yazıda asıl olarak kitle forumları üzerinde ...

Devamını Oku »

Yeni Bir Yaşam İhtiyacı, Yeni Bir Yaşam İçin Mücadele Programı

YENİ BİR YAŞAM İHTİYACI, YENİ BİR YAŞAM PERSPEKTİFİ Kapitalist tekeller ve mali oligarşinin küresel özgürlüğünün olduğu yerde, işçiler için ancak daralan ücretli kölelik mengenesinden söz edilebilir. Sadece işçiler için mi? Kölece çalışma, kölece yaşam bütün toplumu yakıyor. Kölelikten kurtuluş ve özgürleşme, burjuvazinin sınırsız egemenliği altındaki proletaryanın, toplumun ve bireylerin en yakıcı gereksinmesi haline geliyor. Dünya, nükleer felaketlerin, savaşların ve halk ...

Devamını Oku »

Göbeklitepe: Bir çağ dönümü toplumu

Urfa Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan 12 bin yıl öncesine ait yapıtlar, dünyanın en önemli arkeolojik bulgularından biridir. Göbeklitepe (Xerawreşk) höyüğü, üzerinde kabartma figürlerin bulunduğu bir taş parçasının bir Kürt köylüsünün sabanına takılmasıyla 12 yıl önce keşfedildi. Dünya çapında büyük yankı ve tatışmalar yaratan, düz dizgeci tarih anlayışını sarsan, eşitlikçi göçebe avcı-toplayıcı topluluklardan sınıflı yerleşik toplumlara geçişin başlangıç süreci üzerine yeni bilgi ...

Devamını Oku »

Kolektif işçi demokrasisi: Örgütlenme özgürlüğü-2

Sendikalar Büyük sanayi alanında güçlü sendikaların ve işçi-patron ilişkilerinde bir yasal düzenlemenin ortaya çıkması, işçi sınıfı için önemli bir kazanımdı. Sendikal örgütler, geniş işçi kitlelerini kapsayarak emekgücü piyasası ve sunumu üzerinde kısmi bir denetim sağladı. Birleşik mücadele istem ve kazanımlarını kurumlaştırıp genelleştirdi. Patronları işçileri sömürüp yönetirken belli bir yasallığı (meşruluğu) tanımak zorunda bıraktı. Güçlü sendikalar ve çalışma ilişkilerinin yasal düzenlemelere ...

Devamını Oku »