Anasayfa » YENİ YAŞAM (sayfa 6)

YENİ YAŞAM

Sosyalist kent tasarımı: “On Yıl Sonra Sosyalizm”

Sovyetler Birliğinde, 1920′lerin ateşli yeni sosyalist yaşam arayış ve yönelimleri içinde en önemlilerinden biri de yeni sosyalist kent tartışmalarıydı. Yeni sosyalist kent tartışmaları içinde, muhtemelen en sonuncusu fakat en kapsamlı, en engin ve bütünsel olanı Sabsoviç’in 1929′da yazdığı “On Yıl Sonra SSCB: Sosyalizmi İnşanın Genel Planı” adlı yapıttı. Sabsoviç’in yapıtı, 1920′lerin tutkulu sosyalist hayal gücünün doruk noktalarından birini oluşturuyordu. Türkçe ...

Devamını Oku »

Sosyalist bilim-kurgu: Kızıl Yıldız

Kızıl Yıldız, Bogdanov’un Rusya’da 1908′de yayınlanan sosyalist bilim-kurgu romanıdır. Türkçede 2009′da Yordam yayınları tarafından yayınlandı. Devrimci ve sosyalistler arasında belli bir ilgi görse de, sol basın Kızıl Yıldız’a çok ketum davrandı. Kızıl Yıldız’ın komünizmin simgesi haline gelmesinde ve bir dizi önemli konuda öncü rol oynamış roman hakkında, devrimci basında doğru dürüst inceleme ve tartışmalar bile yer almadı, roman hızla unutulmaya ...

Devamını Oku »

Din karşıtı Sovyet propaganda ve eğitim afişleri

1920′ler-1930′lar Sovyet iktidarının dini toplumsal hayattan çıkarmak için aktif biçimde mücadele ettiği, bunun için elindeki güçleri seferber ettiği yıllar. Bu mücadelede din-kapitalizm ilişkisine belirgin bir vurgu var. Eskiyi süpürme-kürüme, din-kapitalizm ilişkisi, buna zaman zaman faşizmin de eklenmesi, dini yaşam tarzıyla Sovyet yaşam tarzının karşı karşıya konması, dinin işgücünün aklını çeldiği, dolayısıyla ekonomik gelişmeye engel teşkil ettiği düşüncesi. Bu bağlamda sık ...

Devamını Oku »

Komünist, kadın ve 20. yüzyılın en büyük siyah-beyaz fotoğrafçısı: Tina Modotti

Tina Modotti ile ilgili hazırladığımız dosya değişik kaynaklara dayanmaktadır. Öncelikle dayanılan eser, Christian Barckhausen’in “Tina Modotti’nin İzinde” (Almanca özgün adı “Auf den Spuren von Tina Modotti” olan bu eserin birinci baskısı 1988’de, ikinci genişletilmiş baskısı ise 1996’da yapılmıştır.) adlı kitabıdır. Sözkonusu yazar eski Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin (DAC) Güney Amerika bölgesi şef tercümanı olan kişidir. Barckhausen, çok dikkatli formüle edilmiş “eleştiriler” ...

Devamını Oku »

Günleri ve mevsimleri düşlerimize göre yeniden yaratacağız

Biz işçi kadınların zorunlu köleliği, yaşamın her alanında karar mekanizmalarından dışlanmışlığı, bundan kaynaklı farkında olmadan iliklerimize işleyen özgüvensizliği ve sınıf mücadelesi içinde de bunun yarattığı yoksunluğu ve geride kalmışlığımızı yakıcı olarak hissettiğimiz noktada bir araya geldik. Öncelikli olarak kadın sorununu kendimizce tanımlayarak, yaşamlarımızda kadın olmanın hissettirdiklerini dile getirdiğimizde, yetersizlik hissi, ikincillik, özgüvensizlik, yaşamın ağır yükünü tek başına omuzlamak durumları her ...

Devamını Oku »

‘Yeni bir yaşam’ öyle olmaz, böyle olur!

Emeğimizin devleşen toplumsal üretkenliği, karşımıza kıyıcı bir düşman olarak, tüm yaşam enerjimizi sömüren sermaye biçimiyle çıkıyor. Emek üretkenliği artıyor; ürettiği artıdeğer çoğalıp sermayeyi büyüttükçe işçinin sömürülmesi ve köleliği de büyüyor. Emeği ne kadar toplumsallaşırsa emekçi o kadar parçalanıp o kadar yalnızlaşıyor. Sömürü de işsizlik de ortadan kalkabilecekken büyüyor. İşçiler zahmetli ve köreltici çalışma biçiminden özgürleşebilecekken çalışma köleliği ağırlaşıyor. Çalışma süreleri ...

Devamını Oku »

Sosyalistler ve din

“İşçilerin ekonomik bakımdan ezilmesi, kaçınılmaz olarak her tür politik ezilmeyi ve toplumsal aşağılanmayı, kitlelerin ruhi ve manevi hayatının kabalaşmasını ve kararmasını davet eder ve doğurur. İşçiler, ekonomik kurtuluşları uğruna mücadele etmek için düşük ya da yüksek düzeyde bir politik özgürlük elde edebilirler, ama ne kadar özgürlük olursa olsun, bu, onları sermayenin iktidarı yıkılana kadar, yoksulluktan, işsizlikten, ezilmeden kurtaramaz. Din her ...

Devamını Oku »

Köktenci bir antikapitalizmin zemini oluşuyor ama…

Binlerce kişi, işini, sınavını bırakıp ya da boykot edip Soma’ya gitti. Madencileri kurtarma, acılarını paylaşma, dayanışma için seferber oldu. Bıraksalar bir çoğu gözünü kırpmadan ölüm ocaklarına inecekti. Öğrenciler, hastalık saçan madenci tuvaletlerini temizledi, madenci köylerinde yarım kalmış ya da ağır aksak para oldukça yapılan ev inşaatlarında karşılıksız çalıştı, işçilerin cenaze organizasyonundan her türlü ihtiyacına kadar koşturdu. İTÜ işgali ve çevresinde ...

Devamını Oku »

Düşlerimiz kadar güzel olacak Sosyalizm

Güneş, kara gebe olan bulutların arkasında, bir göz kırpmalık yer bulmasından utanmıyordu artık. Eh, tembellik hakkını kullandığı böyle bir kış ikindisinde, bu utanmazlığını hiç bir insanın, sırf yoksul olduğu için üşümeyeceğini bilmesinden alıyordu. Gene de bu kış ikindisi, güneşin ısıtamadığı yeryüzünde, utanan biri vardı. Ahmet, ne kendisine böcek gibi davranan patrona bir çift laf edememenin, ne de maaşın alınamadığı bir ...

Devamını Oku »

Turnikesiz yaşam, özgür bir dünya! – 3

Küresel tekelci neoliberal üretim ve dolaşım organizasyonu, ulaşımın genel sermaye birikimi içindeki önemini artırdı. Dahası ulaşımı dev çaplı bir azami kar alanı haline getirdi. Buna karşılık, ulaşımın işçilerin ve kent yoksullarının ağırlaşan çalışma, yaşam ve yönetilme koşullarının da ayrılmaz ve daha bir göze batan bileşeni haline gelmesine yol açtı. Ulaşım ihtiyacı, günde binilen ortalama taşıt sayısı, yolda geçirilen zaman, ulaşıma ...

Devamını Oku »