Anasayfa » YENİ YAŞAM (sayfa 5)

YENİ YAŞAM

David Harvey’in ütopya denemesi: Edelia

Neo-ütopyalar Neoliberal kapitalizm “ideolojilerin sonu”nu olduğu gibi “sosyal hayal gücü”nün de sonunu ilan etmişti. Edebiyat, bilim-kurgu, felsefi yaklaşımlar ve sosyal disiplinlerde önemli bir yer tutan ütopyalar ve ütopya incelemeleri uzunca bir süre adeta tarihten silindi, kültürden dışlandı. 1990’ların ikinci yarısından itibaren ütopya kavramı ve çalışmaları bir çok yaklaşım ve disiplinde yeniden canlandı. David Harvey (Umut Mekanları/Edelia, 2000), Russel Jacoby (Kusursuz ...

Devamını Oku »

Türkiye kapitalizminin stratejik dönüşüm programı

Hükümet 25 başlıklı ‘Türkiye kapitalizminin stratejik yeniden yapılanma ‘ programının 8 başlığını daha açıkladı. Daha önce açıkladığı ilk 9 başlığı, tekelci burjuvazi yetersiz bulunmuş, hükümetin program üzerine daha sıkı çalışmasını istemişti. Hükümet bunun üzerine sonraki başlıkların açıklamasını ertelemiş, program üzerinde yeniden çalışmak zorunda kalmıştı. Yeni açıklanan 8 başlık hükümetin dersine daha sıkı çalıştığını gösteriyor. Bunu TÜSİAD dahil, tekelci burjuvazinin memnuniyetinden ...

Devamını Oku »

Sosyalist müzikal demokrasi: Şefsiz Orkestra Hareketi

Bolşevik Ekim Devrimi sonrasında Sovyetler Birliği’nin 1920’ler dönemi, devrimci işçilerin, köylülerin, aydınların son derece zengin, çeşitli arayış ve inisiyatiflerine konu olan bir dönem olarak tarihe geçti. Çürümüş eski düzenin yıkıldığı, yenisinin ise ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel yaşama hakimiyetin tam gelişip şekillenmediği koşullarda doğan boşluk, bizzat devrimi gerçekleştirmiş kitlelerin içinden fışkıran, yeni bir yaşam doğrultusunda sayısız yeni arayış, deneme, aşağıdan inisiyatif ...

Devamını Oku »

Kentsel mikro tarım ve sosyalizm

“Gelişkin ve meta üretiminin sonucu olan her işbölümünün temeli şehir ile kır arasındaki bölünmedir. Denebilir ki, toplumun bütün ekonomik tarihi bu karşıtların hareketi üzerine inşa edilmiştir.” (Marx) “İnsanlığın, tarihsel geçmiş tarafından dövülmüş zincirlerinden tamamen kurtulması, ancak kent ve kır arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılmasıyla tamamlanabilir.” (Engels) Günümüzde küresel tekelci kapitalist sanayi ve kentlerin kırlar üzerindeki mutlak ve ezici hakimiyeti, kent ile ...

Devamını Oku »

Estetik-Komünizm ütopyası: Hiçbir Yerden Haberler

Büyük sosyal hayal gücü, büyük tarihsel dönüşüm ve geçiş süreçlerinde ortaya çıkar. Nedeni açıktır. Tarihsel dönüşüm süreçleri ortaya, farklı sorunlar, ihtiyaçlar, tehditler, olanaklar, korkular, umutlar, öfkeler, iyimserlikler, tepkiler, beklentiler, yıkımlar ve yeniden yapılanmalar, tıkanmalar ve yeni dinamikler, belirsizlikler … çıkartır. Bilinegelen önceki yaklaşımlar yetersiz kalır. İnsanlarda yaşamları ve gelecekleri üzerinde kontrolü kaybetme duygusu artar. Sosyal hayal gücünün devreye girdiği nokta ...

Devamını Oku »

Sosyalist kenti hayal etmek

  Çocuk Oyunları için çizim, Vladamir Stenberg, 1928 Bu çalışma, Moskova’da kamu parkları üzerine görsel çalışmalar dizimin üçüncüsüdür. 1917 Ekim Devrimi’nden sonra 1930’lu yılların başlarına kadar olan döneme odaklanıyorum. Kısa bir tarihsel özetle başlayıp sonra sosyalist kenti tasarlama süreçlerine yoğunlaşıyorum. Daha öncekilerde olduğu gibi, daha fazla bilgi topladıkça bu çalışmaları ilerletmeyi sürdüreceğim. Vladimir Favorsky’nin Devrimci Yıllar serisinden Ekim Devrimi’nden sonra ...

Devamını Oku »

Anarko-sosyalist ütopya: Mülksüzler

Amerikan Edebiyatına Olağanüstü Katkı madalyası bu yıl, Mülksüzler’in yazarı Ursula K. Le Guin’e verildi. 14 Kasım 2014’te New York’ta düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Le Guin yine kapitalizmi ve -kendi yayıncısı dahil- kara dayalı mali oligarşik yayıncılık ve edebiyat piyasasını sert biçimde eleştirerek, epey yankı yarattı. Ödülü uzun süredir neoliberal kapitalist edebiyat piyasasından dışlanan sosyal eşitlikçi düş gücü, ütopya ve ...

Devamını Oku »

Her şey sermaye için değil sevgilim

Hiç bir şey, hiç bir şey değildir. Öyle bir eşitlik ya da her hangi bir eşitlik söz konusu da değildi yaşamda. Buna rağmen bir eşitleme yöntemiyle kuruyorduk tüm ilişkilerimizi. Markete verdiğimiz paranın “eşiti” değerinde bir şeyler  alıyor, dostlarımızla karşılıklı “eşitlenmiş” güven alış verişi yapıyor, sevdiklerimizle sevgiyi değiş tokuş yapıyorduk. Tüm ilişkiler bu değer eşitleme üzerine kuruluydu. Peki meta üretim koşullarında olduğu gibi; Ne ...

Devamını Oku »

Sosyalist kent tasarımı: “On Yıl Sonra Sosyalizm”

Sovyetler Birliğinde, 1920′lerin ateşli yeni sosyalist yaşam arayış ve yönelimleri içinde en önemlilerinden biri de yeni sosyalist kent tartışmalarıydı. Yeni sosyalist kent tartışmaları içinde, muhtemelen en sonuncusu fakat en kapsamlı, en engin ve bütünsel olanı Sabsoviç’in 1929′da yazdığı “On Yıl Sonra SSCB: Sosyalizmi İnşanın Genel Planı” adlı yapıttı. Sabsoviç’in yapıtı, 1920′lerin tutkulu sosyalist hayal gücünün doruk noktalarından birini oluşturuyordu. Türkçe ...

Devamını Oku »

Sosyalist bilim-kurgu: Kızıl Yıldız

Kızıl Yıldız, Bogdanov’un Rusya’da 1908′de yayınlanan sosyalist bilim-kurgu romanıdır. Türkçede 2009′da Yordam yayınları tarafından yayınlandı. Devrimci ve sosyalistler arasında belli bir ilgi görse de, sol basın Kızıl Yıldız’a çok ketum davrandı. Kızıl Yıldız’ın komünizmin simgesi haline gelmesinde ve bir dizi önemli konuda öncü rol oynamış roman hakkında, devrimci basında doğru dürüst inceleme ve tartışmalar bile yer almadı, roman hızla unutulmaya ...

Devamını Oku »