Anasayfa » YENİ YAŞAM (sayfa 5)

YENİ YAŞAM

“İdeal kapitalizm” ile komünizm arasında bir “Uyum Toplumu”

Fourier ve sosyalist ütopyası: Cazibe Toplumu yazımızın ikinci ve son bölümüdür Fourier’de zevk ve cazibe, insanların birbiriyle ve doğayla dolaysız ilişkilerinin konusu ve amacı olarak, ölçülemez ve ölçülmesi de gerekmeyen kullanım değeridir. Onun çığır açıcı temel fikri şudur: İnsanların hiçbir doğal içgüdü, eğilim, karakter özelliği bastırılmadan serbestçe geliştirme olanağının sağlanması, böylelikle bunları özgürce sınayıp yaşayarak gerçek ihtiyaçlarının neler olduğuna kendilerinin ...

Devamını Oku »

Fourier ve sosyalist ütopyası: Cazibe Toplumu

Sosyalist düş gücü yapıtlarını değerlendirirken, komünist teorinin öncülleri arasında yer alan klasik ütopik sosyalizme değinmeden geçemeyiz. Saint Simon, Robert Owen ve Fourier, Marksizm öncesi 3 büyük ütopik sosyalist olarak bilinirler. Fourier’yi tercih etmemiz, onun düşüncelerinin diğerlerinden daha “uçuk” olmasından değil, daha engin, daha tutkulu, daha zengin olmasından kaynaklanıyor. Son dönemde dünya çapında Fourier’ye yeniden bir ilgi patlaması yaşanırken, Türkiye’de çok ...

Devamını Oku »

Ailenin korunması programına karşı ailenin kaldırılması programı

Kriz sıkışması artıyor. Genel seçimler yaklaşıyor. Hükümet, Türkiye kapitalizminin stratejik dönüşüm programı proje ödevlerini pür telaş yetiştirmeye çalışıyor. Hükümet 8 hafta boyunca her hafta bir “öncelikli dönüşüm programı”nı daha açıklayacağını duyurdu. “Öncelikli dönüşüm programları” arasında “3. grup ekonomik dönüşüm eylem planları”ndan Kürt müzakere süreci ve Alevilere ilişkin kötü ünlü “demokratikleşme paketleri”ne kadar ne ararsanız var. İlk açıklananlardan biri “Aile ve ...

Devamını Oku »

Komünist devrim platformunun temel bir öğesi: “Tembellik Hakkı”

Paul Lafargue’ın “Tembellik Hakkı”, yazı dizisi olarak 1880’de, kitap olarak 1883’te yayınlandı. Komünist Manifesto’dan sonra sosyalist kitle ajitasyon-propagandasının en çok dile çevrilen, en çok baskısı yapılan, en çok okunan, atıfta bulunulan, tartışılan başyapıtlarından biri oldu. Lenin Rusya’da 1905 devrimi sürecinde 2 yılda 17 baskı yapan Tembellik Hakkı’nı sonraki Bolşevik Ekim Devrimi üzerinde en önemli etkiye sahip yapıtlardan biri olarak tanımlamıştı. ...

Devamını Oku »

David Harvey’in ütopya denemesi: Edelia

Neo-ütopyalar Neoliberal kapitalizm “ideolojilerin sonu”nu olduğu gibi “sosyal hayal gücü”nün de sonunu ilan etmişti. Edebiyat, bilim-kurgu, felsefi yaklaşımlar ve sosyal disiplinlerde önemli bir yer tutan ütopyalar ve ütopya incelemeleri uzunca bir süre adeta tarihten silindi, kültürden dışlandı. 1990’ların ikinci yarısından itibaren ütopya kavramı ve çalışmaları bir çok yaklaşım ve disiplinde yeniden canlandı. David Harvey (Umut Mekanları/Edelia, 2000), Russel Jacoby (Kusursuz ...

Devamını Oku »

Türkiye kapitalizminin stratejik dönüşüm programı

Hükümet 25 başlıklı ‘Türkiye kapitalizminin stratejik yeniden yapılanma ‘ programının 8 başlığını daha açıkladı. Daha önce açıkladığı ilk 9 başlığı, tekelci burjuvazi yetersiz bulunmuş, hükümetin program üzerine daha sıkı çalışmasını istemişti. Hükümet bunun üzerine sonraki başlıkların açıklamasını ertelemiş, program üzerinde yeniden çalışmak zorunda kalmıştı. Yeni açıklanan 8 başlık hükümetin dersine daha sıkı çalıştığını gösteriyor. Bunu TÜSİAD dahil, tekelci burjuvazinin memnuniyetinden ...

Devamını Oku »

Sosyalist müzikal demokrasi: Şefsiz Orkestra Hareketi

Bolşevik Ekim Devrimi sonrasında Sovyetler Birliği’nin 1920’ler dönemi, devrimci işçilerin, köylülerin, aydınların son derece zengin, çeşitli arayış ve inisiyatiflerine konu olan bir dönem olarak tarihe geçti. Çürümüş eski düzenin yıkıldığı, yenisinin ise ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel yaşama hakimiyetin tam gelişip şekillenmediği koşullarda doğan boşluk, bizzat devrimi gerçekleştirmiş kitlelerin içinden fışkıran, yeni bir yaşam doğrultusunda sayısız yeni arayış, deneme, aşağıdan inisiyatif ...

Devamını Oku »

Kentsel mikro tarım ve sosyalizm

“Gelişkin ve meta üretiminin sonucu olan her işbölümünün temeli şehir ile kır arasındaki bölünmedir. Denebilir ki, toplumun bütün ekonomik tarihi bu karşıtların hareketi üzerine inşa edilmiştir.” (Marx) “İnsanlığın, tarihsel geçmiş tarafından dövülmüş zincirlerinden tamamen kurtulması, ancak kent ve kır arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılmasıyla tamamlanabilir.” (Engels) Günümüzde küresel tekelci kapitalist sanayi ve kentlerin kırlar üzerindeki mutlak ve ezici hakimiyeti, kent ile ...

Devamını Oku »

Estetik-Komünizm ütopyası: Hiçbir Yerden Haberler

Büyük sosyal hayal gücü, büyük tarihsel dönüşüm ve geçiş süreçlerinde ortaya çıkar. Nedeni açıktır. Tarihsel dönüşüm süreçleri ortaya, farklı sorunlar, ihtiyaçlar, tehditler, olanaklar, korkular, umutlar, öfkeler, iyimserlikler, tepkiler, beklentiler, yıkımlar ve yeniden yapılanmalar, tıkanmalar ve yeni dinamikler, belirsizlikler … çıkartır. Bilinegelen önceki yaklaşımlar yetersiz kalır. İnsanlarda yaşamları ve gelecekleri üzerinde kontrolü kaybetme duygusu artar. Sosyal hayal gücünün devreye girdiği nokta ...

Devamını Oku »

Sosyalist kenti hayal etmek

  Çocuk Oyunları için çizim, Vladamir Stenberg, 1928 Bu çalışma, Moskova’da kamu parkları üzerine görsel çalışmalar dizimin üçüncüsüdür. 1917 Ekim Devrimi’nden sonra 1930’lu yılların başlarına kadar olan döneme odaklanıyorum. Kısa bir tarihsel özetle başlayıp sonra sosyalist kenti tasarlama süreçlerine yoğunlaşıyorum. Daha öncekilerde olduğu gibi, daha fazla bilgi topladıkça bu çalışmaları ilerletmeyi sürdüreceğim. Vladimir Favorsky’nin Devrimci Yıllar serisinden Ekim Devrimi’nden sonra ...

Devamını Oku »