Anasayfa » SERBEST KÜRSÜ (sayfa 4)

SERBEST KÜRSÜ

İhraç eylemleri, alan savunmaları ve direniş pratikleri

Eylemlerin ilk çıkış noktası olarak insan hakları anıtı: Bütün canlılar evrenseldir. Bir sırtlanın doğadaki yaşam şeklinin her hangi bir yolla değişimi onu olduğundan farklı bir şey yapacaktır şüpesiz, yani bir sırtlan gibi davranmaktan vaz geçebildiği oranda, kendi gibi davranamayışı onun metamorfoz ölümü olacaktır. Bu yüzden insanı değerlendirirken, bir insan gibi davranabilmenin koşullarını düşünmemiz gerekir. İnsan hakları diye bir oluşum var ...

Devamını Oku »

Ankara 1 Mayısı üzerine kısa bir değerlendirme…

Ankara 2017 1 Mayısının genel çağrısı “Hayır bitmedi” üzerine kurulmuştu. Hemen hemen tüm sendika ve kitle örgütleri, partiler, irili ufaklı köy dernekleri ve devrimci örgütlerin de bir çoğu alana bu tema üzerinden hazırlanmıştı. Çünkü bir çoğu referandum sürecinde kısmen hareketlenmiş, üzerindeki ölü toprağını kısmen üzerinden atabilmiş, öznelerinin bir kısmını referandum sürecinde “hayır” cephesinde çalıştırma gayretkeşliği içerisine girmiş bu yapıların 1 ...

Devamını Oku »

Dünyanın En Zengin/Dünyanın En Fakir Ülkesi: ABD

DERİNLEŞEN KRİZ VE DERİNLEŞEN SEFALET Kapitalizmin yapısal/ genelleşmiş krizi 2007- 2008 yılında ABD merkezli kendini dışa vurdu. Bir kolektif kapitalist olan (kapitalist) devlet, ontolojik bir yönelimle sermayenin güvenliği ve sonsuz serbestliğini sağlamak için hemen hareket geçti. Kapitalist devletinin ilk işi krizi sosyalleştirmek ve kapitalist tekelleri kurtarmak oldu. Yaşanan şiddetli şoka (Eski FED başkanının krizin gerçekleşmesine inanamaması gibi) karşı önce faizler ...

Devamını Oku »

Türkiye’nin 1 Mayısı

15-16 Haziran İşçi Ayaklanması* 15-16 Haziran işçi ayaklanması, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli eylemlerinden biridir. Sınıfın toplumsal ve maddi bir güç olduğunu açıkça ortaya koyan bu eylem, aynı zamanda sınıfsal antagonizmanın çıplak gerçekliğini gösterdi. 15-16 Haziran içeriği, etki gücü, devletle açık bir çatışmayı ifade etmesi, etkilediği kesimler ve yarattığı ruh hali ve atmosferle tipik bir ayaklanmaydı. Her ne kadar ...

Devamını Oku »

Kapitalist Kriz Sürüyor

Dünya Ekonomisin’de Yavaşlama/Kapitalist Kriz Sürüyor Kapitalist kriz derinleşiyor ve yayılıyor. Dünya ekonomisi “uzun durgunluğu” aşmış değil. 2015 yılının ikinci yarısında küresel ekonomi yavaşlama trendi içine girdi. Büyüme oranı % 2.5 civarında seyretti. IMF, 2016 ve 2017 büyüme oranını sırasıyla % 3.2 ve % 3.5 olarak veriyor. Gelişmekte olan piyasalar için bu oran 2016 yılı için % 4.1, 2017 için 4.6. ...

Devamını Oku »

Fransa’da Sınıf Savaşları

Avrupa’nın Akdeniz havzası, 2010 yılından itibaren mobilize oldu. Coğrafya’ da 1968’den sonraki en büyük sınıf ve kitle hareketleri yaşandı. Kapitalizmin genelleşmiş/ organik krizinin kıta Avrupa’sına yansıması ve Avrupa’nın krizin odak coğrafya haline gelmesi, olağanüstü bir konjonktürün önünü açtı. Özellikle Yunanistan kıtadaki çelişkilerin odağı haline geldi. Yunanistan’da 68 büyük grev, 29 genel grev yaşandı. Ardından Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz sarsıldı. Sınıf ...

Devamını Oku »

Kapitalizm, Modern/ Konsantre Barbarlık Ve Proletaryanın Karşı Hegomanyası- Volkan Yaraşır

Proletarya ontolojik olarak emeğin emek gücüne dönüştürülmesine karşı direnir. Bu onun otonomisini oluşturur. Sınıflar mücadelesi sınıfın otonomisini besler, şekillendirir. Sınıf devrimci kimyasını ve yıkıcı gücünü otonomisi içinde oluşturur. Sermaye emeği emek gücüne dönüştürerek, meta haline getirerek var olur, böylece kendi ontolojisini kurar. Fabrika(işyerleri), bu anlamda konsantre bir tahakküm alanı ve yıkıcı disiplin merkezleridir. Yine aynı alan metanın üretildiği merkez olarak ...

Devamını Oku »

Yeni Senkron Oluşuyor: Mali Krizden, Yıkıcı Depresyona Doğru

Kapitalizmin organik krizi yeni bir faza giriyor. Bu fazı belirleyen en büyük etkenlerden biri Çin’in ekonomik büyümesinin ya da sermaye birikimin sınırına ulaşması oldu. Çin ekonomisinin kademeli yavaşlamaya başlaması, yeni bir moment kabul edilebilir. Çin’de yaşanan son borsa krizi, yeni Çin merkezli bir krizin ne derece yıkıcı olabileceğini ortaya koyuyor. Bügün Çin’de emlak balonu patlama noktasına ulaştı ve finansal köpük ...

Devamını Oku »

Küresel Uzun Durgunluktan Yeni Mali Krize

Kapitalizmin organik/ genelleşmiş krizi yeni fazlardan geçerek, derinleşiyor. “Büyük ve uzun durgunluk” olarak ta tanımlanan kriz, küresel finans kapitalin ve kapitalist devletlerin tüm önlem paketlerini boşa çıkararak genişledi ve derinleşti. Krize yönelik FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın stratejik bir hamle olarak devreye soktuğu parasal genişleme politikaları bir sonuç vermedi. Bu hamle ya da miktarsal genişleme bir yandan yeni küresel finansal ...

Devamını Oku »

Savaş Ve Kriz Diyalektiği

Ekonomide Risk Kombinasyonu Türkiye ekonomisi risklerle dolu bir sürecin içine girdi. Özellikle sermaye hareketlerinde yaşanan değişimler, küresel piyasalarda artan likidite sıkıntısı, jeo- politik riskler ve savaş konsepti ekonomide ciddi sarsıntıları beraberinde getirebilir. Rusya krizinin ilk yansımaları somut olarak görülmeye başlandı. Yüksek cari açık sorununa karşı, en önemli kalemi oluşturan turizm sektörü, ciddi daralma içene giriyor. Yılın ilk verileri negatif. Sektörün ...

Devamını Oku »