Anasayfa » NEYİ SAVUNUYORUZ

NEYİ SAVUNUYORUZ

Soma: Sınıfsal notlar…

Soma katliamına ilişkin 15 Mayıs 2014’te yayınlanmış yazımızı, 3. yıldönümünde yeniden yayınlıyoruz. 1- Neoliberal kapitalizm, emeği, insanı ve doğayı durmaksızın taciz ve darp ediyor. Neoliberal kapitalizm, emeği, insanı ve doğayı tahrip ve imha ederek ancak sürdürülebilen sermaye birikiminin adıdır. Neoliberal kapitalizm, emeğe, insana ve doğaya karşı yürütülen açık ve örtük, fakat kesinkes sistematik bir kirli savaşın adıdır. Neoliberal kapitalizmin en ...

Devamını Oku »

Bir çağ dönümü, bir sınıf dönümü: 1 Mayıs’ın doğuşu

Bizi asabilirsiniz. Ama şu sırada bile arkanızda, önünüzde, yanınızda, sonra şurada, derken (eliyle çok uzak ve belirsiz bir yeri işaret ederek) orada da, ve heryerde işçilerin çaktığı yeni mücadele kıvılcımlarını, mücadele alevlerinin her yere yayılmasını ve her şeyi kaplamasını engelleyemezsiniz. İşçi sınıfının devrimci 1 Mayıs’ını yaratan 8 saatlik işgünü hareketinin önderlerinden Parsons, kendisini ölüme mahkum eden burjuva cellatlarının yüzüne işte ...

Devamını Oku »

Bir işçi araştırmasının gösterdikleri: Referandum, borçlar, emek, din, milliyet…

Birleşik Metal-İş Sendikası, 2017 yılı üye kimlik araştırmasını referandum öncesinde açıkladı. Her şubeden rasgele seçilen toplam 1067 işçiyle kapalı zarf usülü yapılan araştırma, geleneksel çoktan seçmeli ekonomik-sosyal soruların yanısıra, referandumdaki evet/hayır tutumu, hangi partiye oy verdiği/vermeyi düşündüğü, kendini siyasal yelpazenin neresinde gördüğü, hangi kimlikle tanımladığı gibi siyasal soruları da kapsıyor. (http://www.birlesikmetal.org/basin/ba_2017/arastirma2017.pdf) Araştırma Türkiye işçi sınıfının karşı karşıya olduğu sorunların kapsam ...

Devamını Oku »

Hayır! mücadelesi: Bir sınıf analizine doğru kenar notları

1. Referandum (tüm hilesi hurdasına karşın), kitlelerin mevcut durumdan artan hoşnutsuzluğu ve endişesi (“hayır” oranları) ile istihdamda ücretli emek oranının daha yüksek, işsizliğin daha fazla olduğu bölgeler, “kamu hizmetlerinden” (başta eğitim, sağlık, can güvenliği olmak üzere) memnuniyetsizlik, sosyal yaşam olanaklarının daraltılmasından memnuniyetsizlik arasında anlamlı bir istatistik bağıntı olduğunu gösteriyor. (Bkz. Serkan Öngel’in TUİK illerde yaşam göstergeleri, TUİK Nüfus ve Konut ...

Devamını Oku »

Hayır! eylemleri üzerine, acil öneriler!

Hayır! akşam eylemleri sürüyor. 1- Hayır! kampanyaları sürecinde kitlelerle sonuç alıcı temasının artması ve kampanyaya aktif kitle katılımların sağlanmış olması; 2- Bunca eşitsiz ve baskıcı koşullara karşın elde edilen siyasal-moral kazanımlar; 3- Sonuçların pervasız gaspına karşı yenilgi psikolojisine girmeden tepki boyutunun öne çıkması, 4- CHP’nin her zamanki satışcılığının da bu tepkilerden payını alması ve bürokratik-faşist mekanizmalardan bir beklentinin kalmaması; 5- ...

Devamını Oku »

Kapitalizm çürüyor: Bilimin ve bilginin çöküşü!

Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir yazı, bir itiraf niteliğinde: Neoliberal kapitalizmde bilginin, bilimin ve üniversitelerin son kalıntılarının da çöküşü! (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/selcuk-sirin/hakikatin-hurafelerle-imtihani-40422312) Yazının konusu, “hakikat sonrası” (post-realite) toplumda, yani neoliberal kapitalizm, neomuhafazakar popülist siyaset ve post-modernist kültüründe, gerçekliğin eleştirel bilgisinin ve bilimin son kalıntılarının da yok ediliyor olması. Hurefecilik deyince, ilk elde hemen Türkriye’deki dinci-gericilik, faşizm akla gelebilir. Ancak sorun yalnız dinci-faşist iktidarların ...

Devamını Oku »

Solda işçi sınıfı ile neo-kemalist popülizm sentezi arayışları: Bir tartışma…

Türkiye kapitalizminin üretim ilişkileri ve rejim ve devlet biçimleri, son 10 yıllarda, özellikle AKP döneminde hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümde 90’lı yıllardan itibaren neoliberalizm, her türlü toplumsal ilişkinin sermayeleşmesi, metalaşması ve finansallaşması; siyasal-ideolojik planda ise bir yandan Kürt ulusal hareketinin, diğer yanda İslamcı hareketin yükselmesi, solda da bir yanda liberal sol’un diğer yanda ulusalcı sol’un hegemonya kurması ...

Devamını Oku »

Emperyalist ve bölgesel tekelci kapitalist savaşa karşı sınıf savaşını yükseltelim!

Yazıyı, ABD emperyalist kapitalistlerinin Suriye’ye saldırması ve bunun Türkiye tekelci kapitalizminin leş kargalığı heveslerini yeniden canlandırmasından kaynaklanan güncelliği nedeniyle yeniden yayınlıyoruz. Emperyalist ve bölgesel tekelci kapitalist savaşa karşı sınıf savaşını yükseltelim! Devrimci Proletarya,26 Haziran 2012 Kapitalist Türkiye devleti, Suriye’ye müdahale ve bir bölümünün işgalinin baş aktörü olma yönünde ilerliyor. Fiilen de bu sürece girmiş durumda. Türkiye kapitalist devletinin Suriye politikası, ...

Devamını Oku »

Solda küçük-orta kapitalistler tabakasının hegemonyası ve demokrasi sorunu

Küçük burjuvazi 80’li yıllara kadar ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyordu. Neoliberal kapitalist dönüşüm, bir yandan yeni orta sınıflar da doğurmakla birlikte, geleneksel ve modern küçük burjuvaziyi hızla daralttı ve karşıt sınıflara doğru çözülmesini hızlandırdı. Bugüne kadar hep küçük burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki ara sınıf katmanları üzerinde durduk. Bıraktığımız çok ciddi bir eksiklik, küçük burjuvazi ile burjuvazi arasındaki ara sınıf ...

Devamını Oku »

HAYIR/EVET dengesinin gösterdikleri: Bir analiz denemesi

Kamoyu araştırma anketlerinde, “hayır” birkaç puan önde görülüyor. Kamuoyu araştırma şirketlerini nesnel ve bilimsel olmadığı için bir yana bırakırsak; “hayır” kampanyalarının güçlü değilse bile mütavazı bir rüzgar estirebildiğini ve hafif bir üstünlük sağladığını kendi saha çalışması gözlemlerimizden görüyoruz. “Hayır” çalışması yürüten çeşitli siyaset ve gruplardan, abartılı ve subjektif olmayıp, daha nesnel olmaya çalışanların izlenimleri de bu yönde. AKP’nin kendi tabanında ...

Devamını Oku »