Anasayfa » KOMÜNİST DEVRİM

KOMÜNİST DEVRİM

“Tek Tip Elbiseyi Giymedik, Giymeyeceğiz!”

Hapishanelerde 15 Temmuz’dan bu yana komünist tutsakların sürgünleriyle başlayan saldırılar OHAL süreci ile artarak devam ediyor. Tekirdağ 2 Nolu Hapishanesi’nden 30 Tewmmuz tarihinde yazılan mektup 04 Ekim tarihinde ancak elimize ulaştı. Geçmiş dönemlerden farklı olarak, hapishane idaresi ilgili mektupta “sakıncalı” bulduğu bölümün üstünü beyaz kağıtla kapatarak mektubun fotokopisini göndererek, aslına el koymuştur. Elimize ulaştığı biçimiyle, güncelliğini koruduğu için paylaşıyoruz. “Tek ...

Devamını Oku »

Sapiens ve Homo Deus üzerine: Bir Harari eleştirisi

Yuval Norah Harari’nin “Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi” başlıklı kitabı 2013’te yayınlandı. Küresel tekelci kapitalist anti-bilim endüstirisinin bu yeni sürümünün lansmanını ve sponsorluğunu bu kez Facebook patronu Marc Zuckerberg yaptı. Yanısıra Bill Gates, Obama, Jared Diamond’ın reklamasyon-referanslarıyla kitap uçuşa geçti. 2 yılda 30’dan fazla dile çevrildi, hemen her dilde 15-30 arası baskı yaptı, uzun süre liste başı oldu, toplamda ...

Devamını Oku »

Parti sorunu devrim sorunudur

Emperyalist kapitalizm ve burjuva devletteki kapsamlı dönüşümler, proletarya devrimlerinin yeni dönemi, Partiyi Leninist örgüt anlayışının özsel belirlenimlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, bu yeni temelden geliştirilmeyi şart koşar. Partinin komünizm-kapitalizm karşıtlığını her alan ve her konudan kuran daha gelişkin bir programla ve daha gelişkin bir strateji ve taktiği uygulayabilecek devrimci temellerde örgütlenmesini, daha geniş ve sağlam bir sınıf temeline dayanmasını şart ...

Devamını Oku »

Yalnızca işçi konseyleri demokrasisidir ki…

Miladi takvime göre Bolşevik Sovyet devriminin yıldönümü dolayısıyla, Lenin’in “Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler”inden bir bölüm yayınlıyoruz (Komünist Enternasyonal I. Kongresine Sunulan Tezler, 4 Mart 1919) “14.(…) Sovyetler iktidarının özelliğini belirleyen şey, tüm devlet iktidarının, tüm devlet aygıtının tek ve sürekli temelini, daha önce kapitalizm tarafından ezilen sınıfların, yani işçilerin ve yarı-proleterlerin (başkasının emeğini sömürmeyen ve kendi işgüçlerini ...

Devamını Oku »

Marx’ın Komünizm Anlayışı ve İnsanın Gelişimi- Son Bölüm

5. KAPİTALİZM, KOMÜNİZM VE İNSAN GELİŞİMİ ÜZERİNE MÜCADELE 54. Marx, kuvvetle belirtir: Mevcut “toplumdaki üretimin maddi koşulları ve buna karşılık gelen değişim ilişkilerinde sınıfsız toplumun öncüllerini bulamasaydık, onu yıkmak için her türlü girişim nafile olurdu” (Marx, Grundrisse, 1973, s. 159). O, “toplumsal emeğin üretken güçlerini geliştirme”yi kapitalizmin “tarihsel görevi ve mazareti olarak … daha yüksek bir üretim tarzının maddi koşullarını ...

Devamını Oku »

Komünist devrim: Tüm işçilerin biraraya gelerek üretimi ve yönetimi doğrudan toplumsallaştırması

İşçilerin çalışma, yaşam ve kısmen de olsa yönetilme koşullarına ilişkin devasa bir literatür vardır: Emekgücünün değersizleştirilmesi, esneklik, güvencesizlik, işçi sağlığı ve güvenliği, çalışma saatlerinin uzaması, işyerindeki despotik yönetim biçimleri, eğitim, sağlığın metalaşması, vd. Bunları bilmek için öyle çok kapsamlı bir literatüre de gerek yoktur, çoğu çıplak gözle de görülebilen ve zaten birçok işçi direnişinde dile getirilen sorun ve çelişkilerdir. Üretimin ...

Devamını Oku »

Marx’ın komünizm anlayışı ve insan gelişimi- Devrimci Proletarya çevirisi

Paul Burkett’in “Marx’ın Komünizm Anlayışı ve Sürdürülebilir İnsan Gelişimi” başlıklı çalışmasının çevirisini, dört bölümlük bir dizi olarak yayınlayacağız. Paul Burkett, Türkiye’de yakın zamanda çevrilmiş olan “Marx ve Doğa: Bir Kızıl ve Yeşil Perspektif” kitabıyla bilinmektedir. Dünya çapında Marksist ekoloji üzerine çalışma ve tartışmalarıyla tanınmaktadır. Radikal Siyasal İktisatçılar Birliği ve Sosyalist Ekonomi Konferansının üyesi ve örgütleyicilerindendir. Aşağıda, Devrimci Proletarya tarafından yapılan ...

Devamını Oku »

İşçi sınıfı işbölümüne sığmaz!

Marx’ın Kapital’inden ‘üretimin temel yasası’na dair uzun bir alıntıyla başlayalım: Makineler, kimyasal süreçler ve diğer yöntemler yardımıyla, yalnız üretimin teknik temelinde sürekli değişikliklere yol açmakla kalmaz, işçilerin görevleriyle, emek-sürecinin toplumsal bileşiminde de değişikliklere yolaçar. Böylece aynı zamanda, toplumdaki işbölümünde de köklü değişiklikler yapmakta ve, sermaye ile işçi kitlelerini durup dinlenmeden bir üretim sürecinden diğerine atmaktadır. Bu nedenle, büyük sanayi, niteliği ...

Devamını Oku »

Asgari ücret değil: Ücret sistemi toplumla bağdaşmıyor!

AKP’nin asgari ücrete 300 lira zam yapma vaadi, ufak çaplı bir krize dönüştü. İşçiler 2 Kasım’dan beri işyerlerinde, evlerinde bunu konuşuyor ve bekliyorlar. Patron örgütleri ise birbiri ardına sert çıkışlarla, “karlarından çalınmış” saydıkları 300 lirayı fazlasıyla geri almanın telaşına düştüler. Koro halinde bir ağlaşıp bir gürleyip 300 liralık ücret artışıyla uğrayacakları “büyük zararın” telafi edilmesini istediler. Vergi ve SGK primlerinin ...

Devamını Oku »

Sınıf savaşımında yeni halka: Mikroçipli beden kontrolü

Soma katliamının ardından hükümetin açıkladığı sözde önlem paketi içinde, yeraltı maden işçilerinin bedenine mikroçip yerleştirilmesi de vardı. Hükümet, bedene yerleştirilecek çiplerin kaza durumunda işçilerin yerlerinin tespit edilmesi için kullanacağını iddia ediyordu. O dönemki bir yazımızda, işçi bedenlerine yerleştirilecek çiplerin işçilerin sağlığı ve can güvenliği için değil, işçilerin daha sıkı denetlenmesi ve daha çok çalıştırılması için kullanacağını vurgulamıştık. Bugün Türkiye Taşkömürü ...

Devamını Oku »