Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » Balıkesir’de direnişteki işçiler, eğitim emekçileri, Genç-Senliler panelde buluştu
Balıkesir Genç-Sen, "Gençlik geleceksiz, mezunlar işsiz, yaşasın Genç-Senli mücadelemiz" başlığıyla bir panel düzenledi. Panele, Tekel, Mutaf işçileri, Eğitim Emekçileri Derneği, Genç-Sen üyeleri katıldı.

Balıkesir’de direnişteki işçiler, eğitim emekçileri, Genç-Senliler panelde buluştu

Balıkesir Genç-Sen “Gençlik geleceksiz, mezunlar işsiz, Yaşasın Genç-Sen’li mücadelemiz” başlığı altında Maden-İş sendikasının toplantı salonunda bir panel gerçekleştirdi. Panele konuşmacı olarak iki TEKEL işçisi, Mutaf ambar işçisi, Genç-Sen MYK üyesi ve EED adına bir temsilci katıldı.

Saat 14:00′te başlayan panel ”işsizlik ve geleceksizlik” sorununun işçi sınıfının bütün bölüklerine yönelik olduğunun altının çizilmesiyle ve bugünün öğrencilerinin yarının işsizlik ve sefalet koşullarına mahkum edilmek istendiğinin belirtilmesiyle başladı.

Ardından söz alan TEKEL işçileri çalışma dönemlerindeki koşullardan ve yaşadıklarından bahsederek söze başladı. 4/C’nin kölelik yasası olduğu ifade edildi. TEKEL direnişi ve direnişin işçilere öğrettiklerinden bahsedildi. İşçiler, direnişin taleplerinin sınıfın pek çok kesimini kesen bir noktada durduğu ve TEKEL işçilerinin mücadelesinin artık salt TEKEL işçisinin mücadelesinden çıktığını ifade ettiler. Mutaf işçisi 7 ayı aşkın süredir devam eden direnişi ve direnişte yaşadıklarını anlatan bir konuşma yaptı. TEKEL işçileriyle birlikte bu süreçte sınıf olduklarını öğrendiklerini vurguladılar. TEKEL direnişinin üzerlerindeki olumlu etkisinden bahsettiler.

EED temsilcisi ataması yapılmamış 300 bin öğretmenden bahsederek başladığı sözlerinde sözleşmeli, ücretli
öğretmenlik ve dershanelerdeki kölece çalışma koşullarına değinerek, sermayenin yeniden yapılandırılması süreciyle birlikte toplumun tüm kesimlerinin aynı saldırılara muhatap olduğunu ve çözümün işçi sınıfının birleşik mücadelesinden geçtiğini anlattı.

Genç-Sen MYK üyesi ise diplomalı işsiz oranlarından ve bugünün öğrencilerinin yarın aynı cenderenin muhatabı olacağından bahsederek sözlerine başladı. Ardından burjuva eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığı ve üretim-eğitim sürecinin içiçe geçmesiyle öğrenci yapısının köklü değişikliklere uğradığını ifade etti. Öğrencilerin işçi sınıfı ile olan bağının artık destekçi olarak değil, mücadelenin öznesi olarak yapılanması gerektiğini ve bunun maddi koşullarının varlığını anlattı.

Panelin katılımcılarla sohbet havasında geçen sorular kısmında pek çok öğrenci söz alarak panelin içeriğine katkıda bulundu. TEKEL ve Mutaf direnişlerinde yaşanan sıkıntılar üzerinden günümüzün sendikalarına ve işçi hareketinin içerisinde bulunduğu sorunlara değinildi. Öğrencilerin sınıfsal ayaklar üzerinde yükselmesi gereken yeni mücadele ekseni tartışıldı. Pek çok Genç-Sen’li söz alarak sendikanın politik hattını ve örgütlenme biçimini tartıştı. Oldukça geliştirici geçen panel, kurtuluşun nicel ve nitel olarak gelişen işçi sınıfının bütün bölüklerinin talepleri üzerinden yükselmiş birleşik mücadelesinde olduğu vurgulandı. Tüm katılımcılara 1 Nisan’da Ankara’ya çağrısı yapıldı.

Panelde geçtiğimiz günlerde KPSS’yi kazanamayan ve tekrar hazırlanmak zorunda kalan, geleceksizlikle bunalıma sürüklenerek intihar eden Fikret Ercan’a da değinildi. Fikret öğretmenin katilinin ücretli kölelik düzeni olduğu vurgulandı. Balıkesir Genç-Sen 28 Mart Pazar günü saat 14:00′te Eski Vergi Dairesinde bir basın açıklaması gerçekleştirecek ve “Fikret Ercan’ın katili ücretli kölelik düzenidir, intiharların hesabını soracağız.” diyecek.

Balıkesir Devrimci Proletarya

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*