Anasayfa » DİRENİŞ ÇADIRI » Asistan hekimlerin grevi kazanımla sonuçlandı

Asistan hekimlerin grevi kazanımla sonuçlandı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırmaları Hastanesi’nde asistan hekimlerin başlattıkları grev, kazanımla sonuçlandı. Grevin sonucunda elde edilen kazanımlara göre hekimler:

Acillerde nöbet ertesi izin hakkı kullanabilecek,

20 dakikanın altında hasta bakmayacak,

“Uzman adına” poliklinik hizmeti vermeyecek,

Eğitimlerini mesai saatleri içerisinde içerisinde alacak,

Angarya ve uzmanlık dışı iş yapmayacaklar.

Kamu Hastane Birlikleri yasası da bu emek mücadelesi ile esnetilmiş oldu. Bir yıl boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin  harcamaları, genel bütçe ile-devlet bütçesi- desteklenecek.

Nöbet ertesi izin haklarını; eğitimlerin mesai saatleri içerisine çekilmesini; asistan hekimlerin klinikler içi dengeli dağılımını, nörolojide asistan hekimlerin angaryasına dönüşmüş işlerin ortadan kaldırılmasını veya yeniden düzenlenmesini talep eden asistan hekimler, “Düşünme değil eylem vakti”, “Diren Asistan” pankartları açtılar. Eyleme Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği de destek veriyor.

10 Aralık’ta başlattıkları eylemlilikleri hastane yönetimi tarafından verilen sözlerin tutulmaması üzerine grev kararıyla devam eden asistan hekimler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak, uzun süredir büyük bir hayal kırıklığının parçası olmaya zorlandığımızı görüyoruz. Sağlıkta dönüşüm politikaları ve performans sisteminin yapılan işin niteliğinden ziyade, niceliğini önemseyen anlayışı, özellikle “Kamu Hastaneleri Birlikleri” düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle daha da belirginleşmiş, tam da hedeflendiği gibi daha fazla çalışıp, daha az kazanan ve üretilmesi istenilen kalitesiz hizmet nedeniyle mesleki tatminden yoksun sağlık çalışanları doğurmuştur.

Bu anlayışın sonucunda hekimler arasındaki usta-çırak ilişkisi anlamsız bir hiyerarşiye dönüşmüş, varlığının temel nedeni uzmanlık eğitimi almak olan asistan hekimler, bu hiyerarşinin en alt basamağını oluşturmuş, hizmet üretiminin temel direği haline gelmiş, asistan hekimler yataklı servislerde 40-50 hasta takip etmeye, polikliniklerde tek başlarına 50 hasta bakmaya zorlanmışlardır. Ve elbette ki bu hiyerarşik yapıya yakışır şekilde maddi ya da manevi bir olumsuzluk durumunda, ilk kaybedenler asistan hekimler olmuştur.

Meslek hayatımız boyunca, burada edineceğimiz mesleki bilgi ve tecrübenin ne kadar belirleyici olduğu ve alacağımız uzmanlık eğitiminin hasta sağlığı ve hakları yönünden ne kadar hayati olduğunu düşününce, bu eğitimin halk sağlığı açısından öneminin fark edilmesini ve dinlenme, eğitim ve özlük haklarımızın kısıtlanmamasını talep etmenin haklı ve meşru olduğuna inanıyoruz.

Gelinen noktada bu sistemin belki de en az yozlaşmış “dişlileri” olan biz asistan hekimler; hekimlik ahlakımızdan daha fazla kaçamayacağımızı anlamış bulunuyoruz. Bu nedenle, taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda BRSHH asistan hekimleri olarak 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren süresiz olarak iş bırakacağımızı duyuruyoruz”

bakirkoy-asistan-hekim2

bakirkoy-asistan-hekim4

 

bakirkoyde-asistan-hekimler-grevde

 

bakirkoy-asistan-hekim3

 

medikalakademi.com.tr, ilerihaber.org

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*