Anasayfa » DÜNYA » “Aşağılayıcı Göçmen Politikasına Son!”

“Aşağılayıcı Göçmen Politikasına Son!”

Devrimci Proletarya- Bern / Yeni bir düzenlemeyle çıkarılmak istenen insanlık dışı ırkçı ve ayrımcı iltica yasasına karşı İsviçre genelinde örgütlenen eyleme Bern kantonunda beş bin kişilik bir kitleyle cevap verildi.

Göçmenler ve ilticalarla ilgili yasal düzenlemeye destek ise burjuva partiler, “sivil toplum örgütleri” ve medyadan geldi. Göçmenleri ve ilticacıları hedef haline getirerek yaşanmakta olan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların çözümsüzlüğünü, sorunların kaynağının gerçekte kapitalist sermaye sistemi olduğunu gizlemeye çalışıyorlar. Bütün kötülüklerin sorumlusu olarak göçmen işçi ve emekçiler gösteriliyor. İlticacılara, göçmenlere, kâğıtsızlara, mültecilere ve Romanlara karşı açıktan bir kışkırtma söz konusu. Yıllardır göçmenleri ucuz iş gücü olarak çalıştırıp zenginliklerine zenginlik katan Avrupa mali sermayesi ve devletleri şimdi yaşadıkları ekonomik krizi göçmen işçi ve emekçileri hedef koyarak aşmaya çalışıyorlar. İşçi sınıfını ulusalcı, ırkçı-gerici fikirler temelinde zehirleyerek bölme ve çatıştırma yoluyla aradan sıyrılmaya çalışıyorlar.

Ekonomik ve politik nedenlerle yaşanmakta olan göç, hiç kuşku yok ki, emperyalist kapitalist mali sermayenin politikalarının sonucu olarak vardır. Günümüzde en yoğun göç veren ülkelere bakıldığında bu çok daha net olarak görülebilinir. Örneğin Afganistan, Irak, Somali, son aylarda Tunus, Mısır ve Libya, bu ülkelere baktığımızda karşımıza çıkan ilk şey mali sermayenin bu ülkelerde yürüttüğü savaşlar, iç savaşlar ve doğal zenginliklerinin ele geçirilmesidir. Günümüzde yaşanan göçler doğa olaylarının yarattığı yıkıntılardan kaynaklı olmaktan ziyade, göç ve göçmenliğin temel kaynağı mali sermayenin kendisidir.

Yeni yasal düzenleme ile esasta öngörülen şey göçmenlere İsviçre’nin sınırlarını kapatmak. Verilen sosyal yardımları kaldırarak insanları açık bir biçimde suç işlemeye teşvik ediyorlar. Çünkü iltica statüsündeki bir insanın iş bulup çalışma olanağı yoktur.

Yine yıllardır İsviçre’de bulunan ancak oturum hakkı verilmeyen yüz binin üzerinde göçmenin en kısa yoldan gönderilmesi hedeflenmekte. B oturumuna sahip olanların oturumlarının uzatılması için öne sürülen iyi derecede dil bilme ve çalışma zorunluluğu, vatandaşlığa geçişin zorlaştırılması ve fiilen engellenmesi, uyum ve entegrasyon adı altında asimilasyonun dayatılması söz konusudur.

Mali sermayenin işçi sınıfını içerden bölme girişimi olan ırkçı ve ayrımcı yasalara beş bin kişiyle anlamlı bir cevap vermenin öfkesi ve sevinci yankılandı bugün İsviçre sokaklarında. İsviçre’nin bütün kantonlarından tren ve otobüslerle Bern kantonuna akan yerli ve göçmen işçi-emekçiler Schützenmatt meydanında toplandılar. Burada yapılan konuşmalardan sonra parlamentoya yürüyüşe geçildi. Bizler de Devrimci Proletarya okurları olarak bayraklarımızla eylemdeki yerimizi aldık. Ayrıca çok sayıda göçmen devrimci demokrat kurum da eylemde yer aldı.

Yürüyüş boyunca kitlenin öfkesi sloganlarla kendisini gösterdi: “İltica hakkı insan hakkıdır, Irkçılığa son, herkese çalışma hakkı, herkese oturum hakkı, devrim devrim devrim, sınır dışı etmelere son verilsin, herkese iltica hakkı, ırkçılık ve ayrımcılık insanlık suçudur”

Yaklaşık iki saat süren eylem Parlamento önünde yapılan müzik dinletisiyle bitirildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*