Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » “Madeni bulanlar”

“Madeni bulanlar”

Meclis, aynı telden, biliyorsunuz. Programı kolektivize, siyaseti bir bütün olarak, her partiyi ayrı ayrı ve hep beraber, kütleşmişi videoyla, Meclis’i yeni tüzüklü disiplinle vb. paket paket paketleyip, halletmekteler. Fakat henüz akort edebilmiş değiller…

CHP, aynı telden, biliyorsunuz. Veryansın AKP! Gitti bizim “sosyal devlet!” Hani bilmesek, hangi sınıfın “sosyal” devleti, hangi sınıfın “sosyal” partisi olduğunu ve kapitalizmde, ne mutlak, ne de kapitalist sömürü ve egemenlik ilişkilerinden bağımsız bir “sosyallik”, “kamusallık” olacağını; biz dahi oturup ağlayacağız…

CHP’den bir milletvekili, sınıfımızı hala “millet”e hapsedebileceğini; sınıfımızı hala burjuva temsillerin dolayımlılığında yıldırabileceğini zannedenlerden biri, yine veryansın AKP: Efendim, AKP, maden alan ve ruhsatlarını usulsüz dağıtıyormuş. Kendi yandaşlarına veriyormuş! 2004’ten sonra 42 bin 500 ruhsat, AKP tarafından, AKP’ye yakın “işadamları”na peşkeş çekiliyormuş! Talan politikasıymış! Ruhsat tacirliğiymiş!…

Sunumu da gelişkin hani; haritalar üzerinde gösteriyor; bunu öğrenmemiz, kullanmamız gerek. Sloganı da öyle; “AKP iktidarında maden bulanlar!”

O harita, seni aşar!

Gidinin CHP’si! Videoyla esnetileni, hükümete uzatılanı! “Sosyal”i de, “kamu”su da çürüyüp foslaşan, sermaye birikimiyle toslaşan, çözülüp tarihe karışan devletle birlikte devletleşip, usullü alan ve ruhsat dağıtıcısı; devletleşip, peşkeşleşcisi; devletleşip, tacirleşcisi…

O, gerçekten bilimsel ve teknik bir çalışma olan, kimbilir hangi sınıf kardeşlerimizin, mühendislerin vb. elinden çıkma, harita seni kasar, aşar. Hiç boşuna asılmayasın, “ucundan ben de tutacağım illa ki!” diyerekten! Elin düşer, harita kalır; kendileri de işçileşmekte olan mühendislerimizin, ölmekte olan maden işçilerimizin kolektif çabasıyla gelişir. Sınıfımızın olur. Onun hakkını ancak ve sadece biz veririz. Ondan, şimdilik, katledilen sınıf kardeşlerimiz-maden sahibi “hamili yakinimdir”ler-AKP hükümeti bağlantılarını isteyip, alıp, kullanacağız. Eylemlerle, emeğin yumruğuyla!

Bizim haritamız

Şimdilik hani; sonra daha da geliştireceğiz haritamızı; derinleştirip kapsamlılaştıracağız. Madenlere bakacağız; altın, krom, kömür, … Ayıracağız. Enerji sektöründe bütünleyeceğiz… Dünya çapındaki enerji üretim ve dağıtım ağlarıyla bütünleyeceğiz… Enerji sektöründe sömürülüp ezilen, dünya çapındaki “kolektif işçi”yle buluşacak, kaynaşacağız. Hepbirlikte, daha büyük, dünya çapında haritalar yapacağız… O haritalar üzerinde çalışıp; “aha, işte burada yoğunlaşırsak, ümüğünü fena sıkarız sermayenin!” diyecek, planlayacak, örgütleyecek ve fena sıkacağız!

Daha da geliştirecek, bütünleştireceğiz haritamızı; ülkede, bölgede ve dünya çapında, “değer yasası”nın enerji sektöründe de neyle nasıl darbeleneceği, geri bastırılacağı ve tümden defedileceği; komünist bir üretimin ihtiyaç duyduğu kaynakların kolektivizasyonu, bütünleştirilip geliştirilmesi; madenlerde çalışmanın tam otomizasyonu; kenardaki tek bir otun bile boynunu bükmesiyle hemen anında kapatılıp o otun tedavisi için sağlıkçılarımızın, medyamızın, üniversitelerimizin vb. dünya çapında acilen harekete geçmesi ve tek bir otu bile etkilemeyecek yeni enerji kaynaklarının bulunması, geliştirilmesi, kullanıma sokulması üzerine çalışacağız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*